Nå må kommunene slutte å tenke bare penger og la BPA få være det det opprinnelig har ment å være. Brukerstyring, rett til å bestemme over eget liv som er en menneskerett. Det finnes ingen lov som sier at bare fordi du har en funksjonshemming, så har du ingen rett til å bestemme over eget liv.

Tenk hvis du selv plutselig ble lam fra hodet og ned, men hodet fortsatt virker. Hva ville du valgt, et liv på sykehjem hvor du har lite du skulle sagt eller BPA hvor du selv bestemmer over eget liv? Ikke vanskelig valg dette. Plutselig så kan det skje akkurat deg, hva da? Noe å tenke over eller?

Du har ingen garanti for at du selv ikke får en funksjonshemming i livet. Det skulle ikke vært nødvendig å kjempe om retten til selv å velge hvordan du ønsker å leve livet ditt fordi du ikke er A4. Er ikke samfunnet/verden for alle mennesker?

Les også

Vi er ulike OG like mye verd