Gå til sidens hovedinnhold

Gatelaget og boliger: Må folk begynne å sparke fotball for å få hjelpa de har krav på?

Artikkelen er over 2 år gammel

Roger Johannessen: – Det er bra hvis politikerne kan bidra til at spillerne på gatelaget får bolig. Da vi må forvente at de også sørger for alle de andre som ikke har egen egnet bolig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I forrige uke fikk vi informasjon om ønsker/planer om boliger til 8 - 12 spillere på FFKs gatelag. Vi fikk ikke vite om planen var at spillerne skulle leie eller eie - bare at det var ønske om å bygge boliger - og at noen av boligene skulle bebos av fotballspillere på gatelaget. Ingen vet derfor kostnadene for å leie eller å eie.

Dagen etter ble noen av byens politikere intervjuet om planene. Politikerne syntes det hørtes spennende ut og virket interesserte i å støtte et forslag når/hvis det kommer. Selvfølgelig er ideen god. Alle har rett på egen bolig - det er vi alle enige om. Det store spørsmålet er: Hvordan kan politikerne bidra? Og: Hvorfor bidrar ikke politikerne i Fredrikstad i større grad til å forhindre at folk ikke har eget egnet bosted?

Har politikerne oversikt over situasjonen for den delen av befolkningen som ikke har egen egnet bolig? Har politikerne oversikt over antall bostedsløse, regelverket for økonomisk støtte til livsopphold fra NAV, kommunens regler for leie av boliger, kunnskap om regelverket for å motta Start-lån fra Husbanken osv.? Kort sagt: Finnes det en bevisst boligpolitikk for de fattigste i kommunen? Hvis den finnes: Fungerer den?

Det kan fortsatt antas at det finnes mellom 90 - 100 personer i kommunen som defineres som bostedsløse.

Vet politikerne at hver enkelt person på Gatelaget må behandles individuelt for eventuelt å motta økonomisk støtte eller lån til bolig? Har politikerne oversikt over antall personer som har søkt og fått avslag på kommunal bolig? Har de oversikt over antall personer som blir kastet ut av egen bolig, antall personer som venter på kommunal bolig/omsorgsbolig osv?

Har politikerne oversikt over hvor lenge folk venter i køene? Har politikerne oversikt over hvilke muligheter de har til å forbedre denne vanskelige situasjonen for mange personer? Kort sagt: Kan politikerne i Fredrikstad endre utstøtingsmekanismer og strukturer som eksisterer i de offentlige systemene? Hvis kunnskapen finnes, må det være tillatt å spørre: Hvorfor har ikke politikerne gjort noe med situasjonen for lenge siden?

I så fall, hadde vel behovet, som nå er synliggjort for spillerne på gatelaget, også vært løst forlengst? Eller er det meningen at spillerne på gatelaget skal unntas lovene, reglene, retningslinjene og køene som alle andre i samme situasjon må følge?

Situasjonen for for eksempel bostedsløse i Fredrikstad kommune kan ikke ha endret seg nevneverdig de siste 20 årene; Den siste offisielle statistikken som finnes over antall bostedsløse personer i Fredrikstad, er fra kartleggingen NIBR foretok i 2016. Den forteller at det for to år siden fantes 94 personer som ble definert som bostedsløse i Fredrikstad i uke 48. For tjue år siden utgjorde antallet 90 personer. (NIBR-rapport 2017:13).

Hvis vi antar at antallet bostedsløse ikke er nevneverdig redusert de to siste årene, kan det fortsatt antas at det finnes mellom 90 - 100 personer i kommunen som defineres som bostedsløse. Det er personer som oppholder seg i institusjon eller fengsel (og som skal løslates/utskrives innen to måneder) uten å disponere egen bolig, som oppholder seg midlertidig hos venner, kjente eller slektninger, som oppholder seg på hospits,pensjonat eler lignende uten å disponere egen bolig, som bor i egen eller andres campingvogn eller hytte, som oppholder seg dag fra dag hos bekjente eller er uten overnattingsmuligheter for kommende natt.

Hva med disse folka? Hvem taler deres sak? Politikerne i Fredrikstad?

Hvis det nå viser seg at politikerne i Fredrikstad klarer å bidra med boliger til 8-12 spillere på gatelaget, må det forventes at politikerne også sørger for alle de andre som ikke har egen egnet bolig i denne kommunen. Eller må folk kanskje begynne å sparke fotball for å få den hjelpa de har krav på?

Kommentarer til denne saken