Nybygget er en revitalisering av Blomstertorget

Nybygget i Storgata 5 markerer samtidig at nye Blomstertorget blir ferdig.

Nybygget i Storgata 5 markerer samtidig at nye Blomstertorget blir ferdig.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nybygget i Storgata 5 tar langt mindre av Blomstertorget enn det byantikvaren gir inntrykk av, skriver Morten Olav Fredriksen.

DEL

Meninger

I et nyhetsinnslag på NRK Østfold mandag 8. februar og i en artikkel på f-b.no torsdag 11. februar kommenterer byantikvar Vegard Lie Fredriksborgs pågående reguleringsprosess av et nytt bygg på Storgata 5 (gamle Pizzanini). Både innslaget og artikkelens hovedpoeng er at det planlagte bygget vil begrense sikten til de to historiske gårdene Anton Olsen gården og Wessmann gården i Storgata. Etter at Rådmannens innstilling og sakens dokumenter nå er blitt offentliggjort, tillater vi oss å forsøke å nyansere det bildet byantikvaren skaper.

Etter vår oppfatning er byantikvar Lie upresis med fakta. Lie hevder at det nye bygget strekker seg åtte meter ut fra dagens bebyggelse. Dette er noe misvisende. Dagens bebyggelse mot torget består av to ulike byggelinjer med den opprinnelige fasaden fra 50-tallet og et tilbygg fra 90-tallet. Tilbygget stikker ca. tre meter utfra hovedfasaden, og gjeldende byområdeplan åpner for at et nytt bygg kan følge denne byggelinjen i hele lengden mot Blomstertorvet.

Morten Olav Fredriksen.

Morten Olav Fredriksen. Foto:

Økningen i byggets bredde fra dagens situasjon er således fem meter. Et annet sentralt poeng byantikvaren glemmer å nevne, er at det planlagte byggets førsteetasje er inntrukket 2,5 meter nettopp for å ivareta siktlinjene fra gateplan. Den reelle økningen i fotavtrykk på gateplan er således 2,5 meter - vesentlig mindre enn de åtte meterne byantikvaren gir utrykk for.

Etter vår oppfatning veier derimot økt urbanitet, fortetting i sentrum og et nytt og flott Blomstertorg opp de negative effektene av et marginalt dårligere innsyn til Anton Olsen gården.

Hva angår forholdet til de historiske gårdene i Storgata, er det riktig at det foreslåtte bygget vil begrense sikten fra elva noe til den Fredriksborg-eide Anton Olsen gården. Et sentralt poeng er derimot at sikten til denne gården er begrenset allerede med dagens bygningsmasse. Sikten til Wessmann gården påvirkes ikke av det foreslåtte bygget, denne vil være lik som i dag.

Alle kommunens overordnede planer er tydelig på at det skal fortettes i sentrum. Samtidig er det i enhver detaljregulering viktig at alle momenter ved en fortetting drøftes og veies opp mot hverandre. Siden byantikvaren kun drøfter én del av det foreslåtte nybygget tillater vi oss å supplere bildet gjennom å synliggjøre noe av bakgrunnen for forslaget.

Prosjektet på Storgata 5 er en del av en større byutviklingstanke som stammer tilbake fra en arkitektkonkurranse etter brannen på Litteraturhustomten i 2008. Vinnerutkastet fra konkurransen foreslo en større omforming av Blomstertorget, fra det som da var en parkeringsplass, til et åpent offentlig torg.

Den planlagte utvidelsen av bygningen ved Blomstertorvet. (Skjermdump: www.fredrikstad.kommune.no)

Den planlagte utvidelsen av bygningen ved Blomstertorvet. (Skjermdump: www.fredrikstad.kommune.no)

Videre foreslo arkitektene en ny siktlinje til elva gjennom å åpne og forlenge Agentgata, samt å flytte Litteraturhusbygget mot Blomstertorget. For å skape tilsvarende symmetri på motsatt side av torget, foreslo de at bygningsmassen der (Storgata 5) på tilsvarende måte kunne trekkes ut på området som på det tidspunktet var en tilførselsvei til parkeringsplassen på torget. Dette grepet ble gjennomførbart etter et tomtemakeskifte av området, initiert av Fredrikstad kommune i 2009.

Ser en på Blomstertorget i dag, vil en se at størstedelen av denne overordnede byutviklingstanken er gjennomført. Flyttingen av Litteraturhuset og tilhørende åpning av Agentgata ble muliggjort gjennom et ytterligere tomtemakeskifte med kommunen i 2010. På Blomstertorget er bilene borte og menneskene igjen i sentrum. Torget ble oppgradert i samarbeid med kommunen i 2012, og ble finansiert av Fredriksborg.

Det eneste som nå gjenstår er en fullføring av torget gjennom en fornyelse av dagens bygningsmasse på Storgata 5. Fredrikstad trenger godt utformede byrom med varierende kvaliteter og størrelse.

Med bakgrunn i dette har vi foreslått å utvide bygget noe ut fra dagens situasjon. At det er ulike meninger om et slikt grep, må vi som forslagsstiller akseptere. Etter vår oppfatning veier derimot økt urbanitet, fortetting i sentrum og et nytt og flott Blomstertorg opp de negative effektene av et marginalt dårligere innsyn til Anton Olsen gården.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags