Nok er nok, la innbyggerne bli hørt og brems avgiftsnivået

Sju måneder etter bystyrets vedtak om å søke staten om å få redusert gjelden på Kråkerøyforbindelsen jobber administrasjonen fortsatt med saken.

Sju måneder etter bystyrets vedtak om å søke staten om å få redusert gjelden på Kråkerøyforbindelsen jobber administrasjonen fortsatt med saken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Frode Jensen og Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg ber det politiske Fredrikstad bli med på en ny runde for å finne løsninger som kan lette bompengebyrden.

DEL

Kronikk

Det er mye som skurrer i behandlingen av veiutbygging og bompenger i Fredrikstad. Har man gjort for raske vedtak uten god nok konsekvensutredning? Var det riktig å prioritere Simo-Ørebekk som fase 1, eller skulle for eksempel Fv. 109 med ny bru over Glomma kommet først. Det hadde kanskje ført til at behovet for de resterende utbyggingene ikke lenger hadde eksistert?

Så, hva blir konsekvensene av en bomring rundt Fredrikstad sentrum? Hvis vi ser på en fiktiv familie fra Kråkerøy, hvordan vil denne bomringen slå ut for dem?

En familie med mor, far, sønn åtte år og datter 11 år, bosatt på Kråkerøy med to biler. Mor og far jobber full tid, mor jobber i Sarpsborg og far i Halden. Bare her, vil familien få 20 passeringer per uke. I tillegg skal sønnen to ganger på innebandytrening i uka pluss datter to ganger på dansetrening. Her kan man risikere fire til åtte passeringer ekstra i uka.

Det vil bli en ny og tøffere hverdag for svært mange i Fredrikstad. Har politikerne vurdert konsekvensene av dette nøye?

Per nå ligger det inne i avtalen et månedstak på 70 passeringer per måned, dvs. 17–18 passeringer per uke. Dette gjelder per bil i husstanden og ikke per abonnement. Familien over, som er avhengig av to biler, vil hver måned nå månedstaket på 70 passeringer. Totalt vil bompengeprisen for denne familien bli på litt over 30.000 kroner! Da er det lagt inn 20 prosent rabatt med autopassbrikke. Tallene er basert på 47 arbeidsuker. I snitt vil dette gi ca. 2,5 passeringer per dag per bil.

Bør månedstaket gjelde per abonnement, slik at en familie med to biler når månedstaket etter 70 passeringer med sine to biler? På denne måten kan man kutte kostnaden for familien med 50 prosent. Igjen vil dette føre til inntektssvikt i bomringen. Hva velger av politikerne?

Allerede 1. februar i år fikk vi et bystyrevedtak om at administrasjonen skulle lage en søknad til staten om reduksjon av bompengegjeld på Kråkerøyforbindelsen. Pengene skal brukes til å nedbetale gjeld på Kråkerøyforbindelsen og/eller redusere avgiftsnivået på Kråkerøybommene. Status per 6. september, altså sju måneder etter vedtaket, er at administrasjonen fortsatt jobber med saken.

Nå er rammen for Nedre Glomma bypakke på svimlende 14,4 milliarder kroner. Vil det stoppe her? Det er vel heller tvilsomt. Kostnadene vil øke, det samme vil nok bomprisen per passering gjøre også. I tillegg varsles det økt rentenivå i Norge, da blir det enda trangere økonomisk for veldig mange i Fredrikstad. Rundt 13 prosent av alle barn i Fredrikstad vokser allerede opp i lavinntektsfamilier. Hvordan vil utvikling av dette bli når bomringen er i full drift?

Det vil bli en ny og tøffere hverdag for svært mange i Fredrikstad. Har politikerne vurdert konsekvensene av dette nøye?

Næringslivet er en annen del av dette bildet. Hva skjer med næringslivet i Fredrikstad, når kjøpekraften med stor sannsynlighet vil gå ned, på grunn av økt rente- og bomutgifter?

Et konkret spørsmål som ingen politikere vil svare på, er hvordan Sverige kan bygge nye fine veier over sitt statsbudsjett, men Norge ikke gjør dette.

Nå har vi muligheten til å finne gode løsninger for innbyggerne i Fredrikstad, med tanke på at bomringen er utsatt til sommeren 2019. Nok er nok, la innbyggerne bli hørt og brems avgiftsnivået! Dette blir en viktig sak for valgkampen og Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg stiller gjerne opp for å finne gode løsninger sammen med det politiske Fredrikstad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags