Arbeiderpartiet har i årevis kritisert Frp fordi det ikke er flertall på Stortinget for å fjerne bompengene. Men hva gjør partiene i praksis?

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å fjerne enkelte bomringer, selv om et klart flertall på Stortinget ønsker bompenger. Frp har kjempet frem flertall for å slette gjelden og fjerne bomstasjoner på åtte veiprosjekt. I nasjonal transportplan har Frp altså fått flertall med KrF/V for å kutte bompengesatsene i over 40 veiprosjekt. Dette har vi forhandlet frem på tross av at både KrF, Venstre og Høyre ønsker bompenger.

Da skulle man kanskje tro at Ap går inn for å fjerne flere bomstasjoner selv?

Arbeiderpartiet mener likevel ikke at dette er godt nok, og mener Frp fjerner for få bomstasjoner. Da skulle man kanskje tro at Ap går inn for å fjerne flere bomstasjoner selv? Dessverre foreslo tvert imot Ap å øke bompengesatsene, og reversere bompengekuttene Fremskrittspartiet har forhandlet frem.

Jeg er oppriktig lei meg for at Frp ikke har fått flertall for å fjerne alle bomstasjonene. Det er dessverre helt riktig, det er vanskelig å få gjennomslag for dette når Frp står alene om å ville fjerne bomstasjonene. Frp har likevel fremmet en rekke forslag for Stortinget om bompengekutt, men Arbeiderpartiet og stortingsflertallet har avvist mange av forslagene. Dermed har bompengene økt, om en langt mindre enn rødgrønn regjering hadde planlagt.

Ap velger med andre ord å stemme imot bompengekutt, men kritiserer likevel Frp for å fjerne for få bomstasjoner. Et sterkere Frp betyr færre bomstasjoner, mens en stemme til Ap er en stemme til flere bomstasjoner.  Fremskrittspartiet vil, som eneste parti, fortsette å kjempe for å avskaffe den usosiale bompengeordningen.