De som har Tesla, SUV og annen større bil sliter mer på veien, støver mer, må betale mer!

Kostnadene for vei i Nedre Glomma har økt kraftig. Vi vil jobbe for et sentralt vedtak om at staten tar mer eller hele regningen for denne store nasjonale satsingen. At det blir flertall for at staten tar hele regningen er likevel lite trolig.

Derfor bør vi også jobbe for å gi den brukerfinansierte delen av regningen en mer sosial profil. Vi mener at Bystyret i Fredrikstad i samarbeid med Sarpsborg og fylkeskommunen bør gi sentrale myndigheter det råd å vedta flere takstgrupper og knytte eksempelvis avgiften til bakhjulsbredden eller vekt slik at små biler med smalere bakhjul eller mindre vekt og som sliter mindre på veien, lager mindre svevestøv og ofte mindre eksos betaler mindre og det må gjelde hele landet. Det vil føre til at en mor med et bakdekk på 155 mm, 900kg vekt og en 1000 cc motor vil trekkes færre kroner på brikken enn en Tesla- eller SUV- direktør med 240 mm bakhjulsbredde, 2000 cc motor med vekt på 1800 kg

Det holder ikke å si at vi er imot bomvei eller at vi godt kan stoppe veiutbygging fordi kostnadene øker.

Vi har alt to takstgrupper. Bil under 3,5 tonn i takstgrupper 1 har en takst, men de over er i takstgruppe 2 og betaler mer. Vi har også takstgrupper 1 og 2 for miljødifferensiering.

Med dagens teknologi bør det være enkelt å finne en løsning knyttet til laveste lovlige bakhjulsbredde eller vekt i vognkortet og den regningen som sendes ut til den enkelte. Det vil enslige pensjonister og mødre med småbarn ha glede av. Også Teslaeiere skal betale for veien de i høy grad sliter på og for svevestøvet de skader omgivelser og helse med, selv om de sparer oss for eksos og CO₂. Vi har alt vedtak om at elbiler minst skal betale 50 prosent. Det må følges opp.

KrF har for lenge siden sagt ja til delvis brukerfinansiert bomvei. Vi må ha en bedre veistruktur å møte fremtiden med, en fremtid som også er våre barns. Det holder ikke å si at vi er imot bomvei eller at vi godt kan stoppe veiutbygging fordi kostnadene øker. Hva slags samferdselspolitikk er det? Vi anser det ikke som mulig å skaffe oss en infra- og veistruktur for privatbiler og for det transportbehov næringslivet har for å utvikle nødvendig næring og arbeidsplasser i Fredrikstad uten brukerfinansiering. Det har betydning for Fredrikstads attraktivitet for investering og utvikling av næringsliv. Vi kan be om mer fra staten, vi kan på noen strekninger drøfte om det kan rasjonaliseres noe på sykkelsti og veibredde for å spare noe, men vi vil likevel ikke unngå brukerfinansiering.

Ved siden av kravet om av staten tar mer av regningen må det være slik at de som har Tesla, SUV og annen større bil som sliter mer på veien, støver mer også må betale mer! Vi må få flere takstgrupper!