Jeg undrer meg litt over de kraftige protestene mot den bomringfinansierte Bypakke Nedre Glomma, et vedtak fra 2013 som nå og i årene fremover skal bli en realitet. Fase 1 er vedtatt i Stortinget med utbygging av riksvei 110 Ørebekk-Simo til 1.2 milliarder. Ny Rv 110 over Rolvsøy og to nye bruer over Glomma, ved Sarpsborg og i Fredrikstad er blant hovedingrediensene i den totale pakken som er et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og brukerne av veien, og som totalt vil koste 10–12 milliarder å planlegge og gjennomføre.

Bypakken er først og fremst et kjempeløft for bilistene i Nedre Glomma-regionen. Den vil føre til bedre trafikkflyt og mindre kork, i tillegg til mindre forurensning, både i form av utslipp og svevestøv. At de som bruker veiene skal være med på å betale dem, er et etablert prinsipp, og i grunnen bare rimelig.

For en del innbyggere, særlig de som ikke bor sentralt, vil bompengene kunne oppleves som en urimelig belastning så lenge det ikke finnes gode kollektivtrafikkløsninger, og det står mye fint i om det i planene, men det fungerer ikke i dag. Vi mener at kollektivtilbudet ikke har vært godt nok prioritert, og man har ikke sørget for ruter som gjør det praktisk gjennomførbart å bruke buss til jobb og skole.

 

Kanskje trenger vi flere ordninger som utjevner belastningen for enkelte, men vi trenger først og fremst et mye bedre kollektivtilbud enn vi har i dag.

 

Hvorfor har staten belønningsmidler for tiltak som fører til mindre biltrafikk? På denne planeten er det en begrenset mengde olje, og det meste av den har vi allerede pumpet opp og brent opp. Det har brakt oss hit vi er i dag, på godt og vondt – med teknologi som i mange tilfeller hjelper oss til å leve bedre liv, men som også pasifiserer oss, skjemmer oss bort og medfører en betydelig belastning på miljøet. Til tross for at vi vet alt dette, er forbruket vårt økende. Biltrafikk er både en lokal og en global trussel mot miljøet.

Den påkjenningen vi har påført planeten siden den industrielle revolusjonen og frem til i dag, må våre barn leve med konsekvensene av. De konsekvensene begynner å bli kjent for de fleste nå. Storm, uvær og flom, mere nedbør, avskoging og ørkendannelse, klimaflyktninger og tap av arter vil bli vanlig. Likevel sier mange forskere at vi kanskje kan klare å snu, eller bremse, denne utviklingen, men det krever omstilling.

 

Les også

Bråstopp for sykkelfeltet

 

Vi er oljeavhengige, både som nasjon og som individer. Det kan sammenlignes med annen avhengighet. Det vil gjøre vondt å trappe ned, og det vil bli protester. Det er vondt for alle som er avhengige, og verst for dem som er mest avhengig, men kanskje det er en illusjon? Vi trenger kanskje ikke bilen like mye som vi tror? Kanskje det å komme seg til treningen kan være en del av treningen? Kanskje de fleste barn godt kan komme seg til aktiviteter alene? Og at de kan gå, sykle eller ta bussen? Vi voksne behøver jo ikke følge dem på alt?

Bomavgiften vil føre til at mange vil prioritere hvor ofte de kjører rundt med bilen sin, og forhåpentligvis ende opp med å gjøre det en god del mindre.

Sjøl har jeg klart meg i 28 år uten sertifikat, de siste 12 av dem i Fredrikstad som far til to. For pengene jeg kunne ha brukt på å kjøre egen bil, har jeg tatt veldig mye buss, trikk, tog, og taxi og enda har jeg hatt penger igjen. Jeg forstår at for noen oppleves bomringen som veldig urettferdig, og jeg er glad for at det er foreslått ordninger for å gjøre det mer rettferdig, som 3,5 timers regelen på ettermiddager, men det er kanskje ikke nok. 

 

Les også

Ja til bedre fremkommelighet, og da kommer vi ikke utenom avgift på å bruke veiene

 

Kanskje trenger vi flere ordninger som utjevner belastningen for enkelte, men vi trenger først og fremst et mye bedre kollektivtilbud enn vi har i dag. Gjør bussene gratis, så skal dere se det går som med byfergene – suksess, folkehelsegevinst, mindre forurensing, og vi blir en enda triveligere kommune å komme seg rundt i – med kollektivtrafikk.

Bymiljølista vil stemme for Bypakke Nedre Glomma slik den foreligger i dag, men vi mener at den forutsetter et betydelig løft i kollektivtrafikken. Dette bør være høyt prioritert hos alle politiske partier i arbeidet med videre faser i Bypakke Nedre Glomma i årene som kommer.