Valgflesk om bompenger fra Laabak og Frp, urealistisk å be staten overta milliardlån

– For Høyre er det et krav at Staten må delta med et betydelig beløp og at Statens vegvesen legger frem veiløsninger som er betydelig rimeligere enn hva som er antydet til nå. Dette vil redusere bompengebehovet betydelig.

– For Høyre er det et krav at Staten må delta med et betydelig beløp og at Statens vegvesen legger frem veiløsninger som er betydelig rimeligere enn hva som er antydet til nå. Dette vil redusere bompengebehovet betydelig. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Intet hadde vært bedre enn at Frp lykkes med utspillet om å be staten overta én milliard i lån for å slippe bompenger på Kråkerøy og Ørebekk, men realistisk er det ikke, skriver Tor Prøitz, Høyre, til Bjørnar Laabak, Frp.

DEL

Leserbrev

Forhandlinger om Byvekstavtalen som er ment å erstatte belønningsordningen for utbygging av veier og kollektivløsninger i nedre Glomma, er ikke kommet i gang og vil ikke komme i gang før etter valget. Det mest sannsynlige er at det ikke kommer i gang forhandlinger før de fire første byvekstavtalene i de største byene er vedtatt i Stortinget. Forberedelsene til forhandlingene er stoppet opp da det ikke er gitt andre signaler enn at det fortsatt ikke er fastsatt når forhandlinger skal komme i gang. Derfor er det helt unødvendig for Laabak å be statsråden vente med forhandlingene.

Fredrikstad Frp kan gjerne ta opp med statsråden for å få staten til å overta én milliard i lån for å slippe unna bompenger på Kråkerøy og Ørebekk. Intet hadde vært bedre enn det, men begge er imidlertid fattet som stortingsvedtak og kan ikke endres uten nye vedtak i Stortinget. Det er bare flott om Frp vil lykkes med et slikt utspill, men realistisk er det ikke. Ingen er glad i bompenger, heller ikke Høyre, men å legge frem en slik sak som et grunnlag for en lokal valgkamp blir etter min mening galt og vil føre våre velgere bak lyset.

Heller ikke Høyre «elsker» bompenger. Det nytter imidlertid ikke bare å si nei til bompenger så lenge vi ser at det er sterkt nødvendig å gjøre noe med veisystemene i nedre Glomma.

Flertallet av de folkevalgte i nedre Glomma som er valgt på demokratisk vis, har besluttet å bedre trafikkforholdene for bilister, syklende, gående og kollektivreisende. Høyre vil ikke gamble med å si at vi ikke skal betale bompenger i fare for at vi ikke vil bli prioritert når veimidler skal fordeles. Behovet for en mer fremtidsrettet transport er nødvendig både for bedring av klima, trafikksikkerhet og for økt effektivisering av transport.

Bypakkens beregnede kostnad er 12,3 milliarder kroner. Foreløpig er det ikke sagt hvordan dette skal finansieres. Fylkeskommunen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har signalisert hva de kan delta med, men Staten har enda ikke sagt et ord om hva de vil bidra med gjennom de enda ikke igangsatte forhandlinger om byvekstavtale i nedre Glomma.

For Høyre er det et krav at Staten må delta med et betydelig beløp og at Statens vegvesen legger frem veiløsninger som er betydelig rimeligere enn hva som er antydet til nå. Dette vil redusere bompengebehovet betydelig. Vil ikke Staten og Statens vegvesen være med på dette, vil Høyre måtte revurdere hva som må gjøres for å nå de mål som er satt for reduksjon av klimautslipp og forbedring av veisystemene inkludert kollektivtrafikk.

Jeg savner et mer realistisk alternativ fra Frp da heller ikke Høyre «elsker» bompenger. Det nytter imidlertid ikke bare å si nei til bompenger så lenge vi ser at det er sterkt nødvendig å gjøre noe med veisystemene i nedre Glomma. Et annet realistisk alternativ finnes ikke i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags