Alle vet at Fremskrittspartiet er i mot bompenger. Vi mener at bilistene betaler nok i bilrelaterte avgifter, og at bompenger er en usosial ekstrabeskatning. Dette er et standpunkt som ikke har endret seg etter fire år i regjering. Nei, vi har ikke fått fjernet alle bompengene slik vi ønsker. Men vi har fortsatt fått gjennomslag for en del politikk, tross i at det er et stort flertall for bompenger på Stortinget, og vi som eneste parti er i mot denne usosiale ekstrabeskatningen.

Gjennom forenklinger og nytekning har vi klart å redusere bomtakstene flere steder. Et konkret eksempel på dette er bompengereformen. Reformen innebærer at over 60 bompengeselskaper reduseres til fem regionale selskaper, og at staten gjennom en egen kompensasjonsordning dekker mer av renteutgiftene for selskapene. Samlet sett betyr dette at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging av infrastruktur for vei. Det er viktig for både folk flest og næringslivet.

I Østfold innebærer bompengereformen at reduserte priser for vanlige folk. For taktsgruppe 2 går prisene ned på både E6 og E18, og på fylkesvegene 128 og 311. Vi er ikke i mål med de reduksjonene som det nå legges opp til. Vi skulle gjerne sett at bommene ble borte. Allikevel er det steg i riktig retning, og det er bra.

Med Frp i regjering er det bedre å være bilist i dette landet enn det har vært noen gang tidligere. For første gang har vi en regjering som bruker mer penger på å bygge vei, enn det bilistene betaler inn i bilrelaterte avgifter og bompenger. Frp bygger landet.

Ketil Solvik-Olsen er tidenes beste samferdselsminister. Du avgjør om han får mulighet til å fortsette sin jobb med å bygge landet også etter valget 11.september. Et sterkere Frp vil gi oss enda mer gjennomslag – for å kutte bompenger og bygge mer vei.

Les også

En folkevalgt kan ikke forstå hva skatt og bompenger betyr for andre med lav inntekt