Tirsdagens opptog og påfølgende debatt om bompengeinnkreving viser manglende legitimitet og støtte nedenfra, sannsynligvis i ethvert politisk parti i Fredrikstad. Oppdaterte tall antyder minst dobling av kostnadsrammen i bompengevedtaket fra 2013, og videre økning forventes.

Eneste naturlige og mulige konklusjon å trekke er at hele bypakken vurderes og behandles på nytt, både hva gjelder omfang og finansieringsform.

Den jevne kvinne og mann og store deler av næringslivet ser nå de tydelige og urimelige misforhold ved bruk av en avgift som rammer blindt, man gir klart uttrykk for sin tunge protest mot å aldri ha blitt spurt til råds, og kjøper ikke de store partienes henvisning til at det ikke finnes alternative finansieringsformer. For enhver ser jo at denne felles infrastruktur finansieres enten via veiprising og/eller ordinær beskatning i andre land, med en adskillig mer slunken statskasse enn den norske.

Dessuten er man grundig lei partienes stadige vegring mot å skjære gjennom og ta de grunnleggende, sentrale grep om nødvendig veibygging, oppgradering og videreutvikling i tråd med trafikkmønster og behov, som et felles nasjonalt ansvar fremfor å tvinge lokale myndigheter inn i rollen som pengeinnkrevere – om de vil ha veier og broer.

De skjevfordelende skadevirkninger av å hente inn milliarder på denne måten er godt nok dokumentert forlengst, både for enkeltmennesket og lokale samfunn.

Les også

Kommentar: Det blir en valgkamp om bom – enten politikerne vil eller ei