Gå til sidens hovedinnhold

Folkeaksjon mot bompenger vil bli parti og få lokallag i Fredrikstad

Artikkelen er over 2 år gammel

Som politisk parti vil Stavangers «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» bli konkurrent til Fremskrittspartiet. Partiet skal ha «en politisk plattform som er spiselig for de aller fleste».

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkets motstand mot bompenger som finansieringsmetode vokser over hele landet. Bruk av bompenger har blitt mer og mer vanlig de siste årene og stadig nye rekorder settes i forhold til hvor mye som kreves inn. Det har nærmest vært stilltiende aksept for at bompenger er eneste måten en kan finansiere veier på i Norge, både blant politikere og befolkningen.

Alt har derimot en grense og med de nye bypakkene som vokser frem over hele landet, så har politikerne nå beveget seg over denne grensen. I Stavanger regionen ble Bypakke Nord-Jæren kjent for allmennheten i august 2014, folk på Nord-Jæren leste med vantro nyheten om samferdselssjefen sitt forslag til ny bomring, 38 nye bomstasjoner og takstene skulle settes opp fra 20 til 40 kroner.

Dette var årsaken til at Facebook gruppen Nei til mer bompenger (FNB) i Rogaland ble startet, folket hadde fått nok, dette ville vi simpelthen ikke godta. Gruppa fikk raskt over 20.000 følgere og folkeopprøret for å stoppe den nye bomringen startet. Vi skrev avisinnlegg, fikk dekning i TV og radio, vi hadde demonstrasjoner og vi bombarderte politikerne med e-postaksjoner. Men selv med flere måneders kamp så førte ikke dette noen vei, politikerne ville ikke ta signalet om at nok var nok, at dette ikke var akseptabelt for store deler av befolkningen lengre.

 

Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger har lagt alt til rette ved å gå nasjonalt, men vi er avhengige av at noen gjør jobben lokalt, kanskje er det deg?

 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger ble registrert i Brønnøysund bare noe dager etter vedtaket i Rogaland fylkeskommune, vi var lei av å bli ignorert, skulle vi få reell innflytelse så måtte vi inn på den politiske arenaen, vi bestemte oss for å stille til valg i 2015.

Vi fikk inn tre representanter i Stavanger bystyre ved valget, et lite stykke historie i Stavanger. Etter hvert som opprøret mot bompenger begynte å spre seg rundt i landet begynte vi å knytte kontakt med andre byer. Vi skjønte raskt at skulle vi ha en sterkest mulig stemme mot resten av det politiske miljøet, så måtte vi stå samlet.

 

Les også

Fikk inn 150 spørsmål om bompenger – dette spørsmålet gikk igjen flest ganger

 

Vi i FNB har derfor gjort jobben med å bli registrert i partiregisteret, vi ønsker å knytte til oss bompengemotstandere fra hele landet i en samlet organisasjon. Sammen er vi sterke og bare ved å stå samlet kan vi få snudd den utdaterte tankegangen om at bompenger er eneste måten å finansiere veibygging på. Når bompenger nå skal finansiere alt annet enn vei i tillegg, som kollektivfelt, sykkel- og gangveier i tillegg til drift av kollektiv, så er det ikke rart at folket reiser seg.

Da vi bestemte oss for å gå politisk med FNB, var det for gi alle de som ikke så på Frp som et alternativ akkurat det, et alternativ de kunne stemme på som var imot bompenger, men som også hadde en annen politisk plattform som var spiselig for de aller fleste.
Frp har tidligere nærmest hatt eierskap til bompengesaken alene, men bypakkene har vokst frem på Frp sin vakt.

De har hatt både samferdselsminister og finansminister de siste fem årene og likevel har det aldri blitt krevd inn mer bompenger i dette landet. At folk som tidligere har stemt på Frp på grunn av bompengene nå begynner å stille spørsmål ved partiets prioriteringer, er derfor forståelig. Disse er selvsagt også hjertelig velkommen til å støtte FNB.

 

Les også

85 prosent av innbyggerne bør være fornøyde med bompenger

 

 

Les også

Klassisk triks fra Laabak om bompenger

 

Bypakkene bryter fullstendig med et prinsipp Statens vegvesen selv brukte som argument i saken om Bypakke Nord-Jæren.
«Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for bompengeinnkreving. Nytteprinsippet innebærer at de som betaler bompenger skal ha nytte av veiprosjektet bompengene finansierer.

Likeledes må de som har nytte av prosjektet være med å betale, jf. Meld. St. 26 (2012-2013), side 93. Kravene som følge av nytteprinsippet gjelder både geografisk og tidsmessig. Betydningen av nytteprinsippet er understreket både i St.meld. nr. 24 (2003–2004) Nasjonal transportplan 2006–2015 og i St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.»

Når bilistene skal betale for alt og kollektivreisende, syklister og gående ikke skal betale, så kan vi ikke se at dette prinsippet blir opprettholdt i bypakkene, det gjør ikke befolkningen heller og derfor reiser de seg nå i opprør.

En av tingene FNB kjemper for, er at bypakkene må konsekvensutredes før de blir vedtatt. Utredning av sosiale og økonomiske konsekvenser for befolkningen, næringslivet, institusjoner og de frivillige, burde selvsagt være obligatorisk for disse pakkene. Det skal kreves inn så mye penger at dette kan få alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og familier at dette bør vi vite så mye som mulig om før vi vedtar dette.

Bompenger er den mest tilfeldige og usosiale måten en kan skattlegge folk på, de som tjener minst blir rammet mest og dette bryter fullstendig med den sosiale skattemodellen vi har her i landet. At det ikke er flere protester mot bompenger som metode nettopp på grunn av dette er ganske merkelig. Heldigvis ser vi nå at vi har begynt å nå inn til enkelte partier med dette budskapet, vi må bare stå på videre og prøve å samle så mange som mulig til denne felles kampen. Det er staten sin oppgave å finansiere infrastruktur, det er ikke bilistene sin oppgave.

Om du er enig i dette, så kan du faktisk gjøre noe med det. Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger har lagt alt til rette ved å gå nasjonalt, men vi er avhengige av at noen gjør jobben lokalt, kanskje er det deg?

 

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger

  • Folkeaksjonen (FNB) ble stiftet i 2014 i protest mot Bypakke Nord-Jæren (med Stavanger).
  • Ved kommunevalget i 2015 fikk partiet inn tre representanter i Stavanger bystyre og i flere utvalg.
  • Folkeaksjonen ble inkludert i partiregisteret (Brønnøysund) i august i år.
  • Lokallag er under etablering i flere av de store byene. FNB er interessert i å stifte lokallag også i Fredrikstad/Sarpsborg-området og Østfold generelt.
  • Konsekvensutredning av nye bomringer er et viktig krav folkeaksjonen stiller.


 

Se kveldens folkemøte direkte på FBTV:

  Se kveldens folkemøte om bompenger direkte på FBTV  

Kommentarer til denne saken