Fremskrittspartiet er det eneste partiet i kommunene, i fylkene og på Stortinget som er imot bomring. For at Stortinget skal kunne innføre bomring, må kommunene vedta innføring av bompenger. Vi i Fredrikstad Frp, Sarpsborg Frp og Østfold/Viken Frp stemmer imot, men de andre partiene stemmer for bomring. Fredrikstad og Sarpsborg Frp vil fremme forslag om å stoppe bypakken i nåværende form med bomringer, og vi vil ikke inngå byvekstavtale. Hvorfor mener vi det - og hva er konsekvensen dersom Frp får støtte for et slikt forslag?

Dersom Frp får gjennomslag for å stoppe bomringen: Vi vil fortsatt bygge bruene i Sarpsborg og på Rolvsøy – med bom på bruene – de som vil kan kjøre rundt uten å betale bompenger. Resten av bypakka er en busspakke – firefeltsveiene skal brukes til bussfelt – det vil vi ikke være med på.

Frp er bekymret for den merkostnaden husstandene innenfor og utenfor bomringen vil få dersom bomring blir vedtatt.

Vi sier NEI til byvekstavtale og bomring – hvorfor? Jo for det blir det ikke bilveier av – det blir kun sykkelfelt og gangfelt. Staten vil kreve at ordførerne fjerner parkeringsplasser og innfører p-avgift utenfor sentrum for å få noen lusne millioner – altså skal folks mobilitet og økonomi svekkes fordi ordførerne vil ha flere sykkelstier.

Frp er bekymret for den merkostnaden husstandene innenfor og utenfor bomringen vil få dersom bomring blir vedtatt. 2.000–4.000 kroner per måned i bompenger, høy eiendomsskatt, høye kommunale avgifter i begge byene, og en eventuelt økt rente på lån – vil medføre vesentlig problemer for husstander, barnefamiliene, lavtlønnede, trygdede, skoleelever og andre. De såkalt «rike med Tesla» – vil ikke bry seg med de ekstra tusenlappene hver måned. Ordfører Nygård i Fredrikstad vil gi de rike med Tesla 70 prosent rabatt gjennom bommen som alenepappaen, med lav inntekt, skal betale dyrt for. Frp mener ordførerne Nygård og Martinsen-Evje fra Ap bidrar til økt fattigdom.

Dersom folk vil bli med på vår modell – uten bomring – må tilstrekkelig antall innbyggere i Fredrikstad- og Sarpsborg stemme Frp. Da kan vi endre kurs og fjerne bomringene. Stemmer folk på de andre partiene blir det bomring til minst 20–30 milliarder. Det skal innbyggerne betale på i 20–30 år.

De fleste vil heller stå i kø en halvtime et par ganger i uka enn å få en ekstraregning fra ordførerne på to–fire tusen i måneden i tillegg til eiendomsskatt og høye kommunale avgifter. Dette er lokalpolitiske saker. Enten må ordførernes partier stemme for Frps forslag – eller så må folket bytte ordførerne i september neste år.

Her er forslaget fra Frp:

1. Bypakke Nedre Glomma finansieres ikke med bomringer.

2. Nedbetaling av fv. 108 Kråkerøyforbindelsen fortsetter inntil gjelden er nedbetalt.

3. Rv. 110 Ørebekk–Simo finansieres som eget prosjekt med enveis innkreving på Seutbrua.

4. Utbygging av Fv. 109 stanses. Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) gjennomføres og finansieres av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune.

5. Det gjennomføres tiltak for kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) på Rv. 110 og Rv. 111. Gjennomføring og finansiering av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og eventuelt statlig bidrag.

6. Bruprosjektene, Fv. 118 ny bru over Glomma samt bru på Rolvsøy mellom Fv. 109 og Rv. 111, gjennomføres som egne prosjekter med innkreving på bruene. Slik ordning gir mulighet for omkjøring uten bompengebelastning.

7. Øvrige planlagte tiltak i fase 1 og fase 2 stanses.

8. Nullslippskjøretøy i takstgruppe 1 og 2 belastes 50 prosent av ordinær takst (etter fratrukket brikkerabatt).

9. Kjøretøy med brikke og gyldig avtale skal maksimalt betale for 60 passeringer per kalendermåned, og kun en gang ved flere passeringer innenfor en time. Timeregel utvides i tidsrommet klokken 17:30 til 21:00 på hverdager, slik at det betales kun for én passering i dette tidsrommet.

10. Byvekstavtale inngås kun basert på tiltak og effekt for økt kollektivtrafikk uten restriktive tiltak for personbiler og arealbruk. Fortettingspolitikken i Nedre Glomma videreføres slik den allerede r vedtatt.

11. Garantiansvaret fordeles med 70 prosent på Østfold fylkeskommune og 15 prosent på hver av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.

Les også

Det kommer en klimaregning. Vi bør ta den med i bomdebatten

Les også

Ja til bedre fremkommelighet, og da kommer vi ikke utenom avgift på å bruke veiene