Daniel Karlsen, Unge Høyre: Hva vil FpU ha i stedet for bompenger? Høyere skatter?

Av

Daniel Karlsen, Unge Høyre, svarer Daniel Tveit, FpU, med at han bør komme med alternativer når han forsikrer at Fremskrittspartiet vil fortsette sin kamp mot bompenger.

DEL

Leserbrev

1. varamedlem i Fredrikstad FpU, Daniel Tveit, skriver i leserinnlegget sitt i Fredriksstad Blad den 8. januar at Frp mener at staten skal betale for infrastruktur, og at Frp er imot bomring rundt byen.

Bompenger er noe som svært få er spesielt glade for, det tror jeg alle er enige i. Spørsmålet er imidlertid; hva slags alternativer har vi til bompengefinansiering?

Høyre jobber for å redusere bruken av bompenger i nye veiprosjekter i Norge – uten at det går ut over ambisjonene for Vei-Norge. Vi vil bygge flere og tryggere veier raskere, og dette koster mye penger. Regjeringen la frem en ny Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, den 5. april 2017. Her er det planlagt at vi skal bruke 1 064 milliarder kroner de neste tolv årene på å modernisere infrastrukturen og utvikle sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger. Dette er et enormt samferdselsløft i forhold til tidligere planer.

Store deler av dette vil da gå til utbygging av ny vei – samt utbedring av nåværende veier, noe det er et enormt behov for i årene som kommer. For at de statlige midlene skal strekke til flest mulig prosjekter, og for at vi skal kunne få bygget vei mer effektivt enn tidligere, mener vi at bompenger kan være en del av finansieringen av veien – der det er trafikk nok til at det vil være fornuftig og lønnsomt.

Høyre mener det vil være feil å utelukke bompenger som en delfinansiering av vei, når vi ikke har noen andre alternativer som er gode nok.

Høyre ønsker å modernisere måten vi bygger vei på, og dette handler blant annet om effektivisering og pengesparing. Vi mener derfor at det er viktig at så lite som mulig går til administrasjon, og at mest mulig av pengene som betales inn via bompenger går til den aktuelle veistrekningen. Vi syns det er viktig at de som betaler bompenger faktisk får nytte av tiltakene som bompengene skal finansiere. Derfor har det med Høyre i regjering blitt gjennomført forbedringer og effektiviseringer i bompengeinnkrevingen. Målet vårt er at staten alltid skal dekke minst en tredjedel av kostnaden i veiprosjektene.

Høyre ønsker at satsene på eksisterende bomprosjekter blir redusert, slik at belastningen på bilistene blir lavere. Samtidig ønsker vi at bomprosjektene i Norge skal ha samme takst- og rabattsystem, slik at det blir enklere for hver bilist å forholde seg til dette. Regjeringen har gått inn for en bompengereform, for å effektivisere bompengeinnkrevingen. Denne går ut på å redusere antall bompengeselskaper, slik at det blir mindre behov for administrasjon. I dag finnes det over 50 bompengeselskaper som er ansvarlige for innkreving – vi ønsker å redusere dette til fem. Dette vil gi færre bomselskaper, mindre administrasjon, lavere kostnader med reduserte bompengeavgifter til følge.

Høyre mener det vil være feil å utelukke bompenger som en delfinansiering av vei, når vi ikke har noen andre alternativer som er gode nok. Bompenger er «treffende» i den grad at det kun er de som faktisk benytter seg av veien, og de som forurenser ved bilkjøringen, som faktisk betaler for det. Unge Høyre mener likevel at det kan utvikles bedre metoder for å finansiere veiene våre på, og ser på bompenger som en kortsiktig løsning på et stort problem; nemlig hvordan skal vi finansiere veiene våre, og hvordan skal vi sørge for at den som forurenser betaler. Frem til vi har utviklet et alternativ som vil være mer lønnsomt, rettferdig og fornuftig – er vi positive til et fornuftig og rettferdig nivå på bompengene.

I leserinnlegget til FpU ved Daniel Tveit påpekes det at bompenger er en dårlig finansieringsløsning, men jeg klarer ikke helt å se hvilke alternative løsninger FpU har for å delfinansiere veiutbyggingen. Er det slik at FpU heller ønsker høyere skatter for å delfinansiere veiutbyggingen, eller er det slik at FpU ønsker å kutte i andre velferdsgoder, som også vil ramme lavinntektsfamilier? Hvis ikke; hva slags finansieringsløsning er det FpU egentlig vil foreslår?

Daniel Karlsen

Leder i Nedre Glomma Unge Høyre

Fredrikstad

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags