Nå er det bestemt at det om noen måneder startes innkreving av bompenger i «bomring Nedre Glomma». Det politiske flertallet i Sarpsborg og i Fredrikstad har vedtatt, mot Frps stemmer, at innbyggerne skal betale nær en milliard kroner hvert år i tjue år fremover – med mulig forlengelse på fem år. Ap er i ferd med å kneble både byen og innbyggerne, de bidrar til å øke forskjellene og de kommer til å stå ansvarlig for «økt fattigdom». De innbyggerne som gir sin stemme til Ap stemmer også for bomring. Ap har i siste meningsmåling i Fredrikstad flertall alene.

Bypakkene vedtas lokalt. Regjering og storting støtter de lokale vedtakene. Veibygging utenfor de byene, som bestemmer seg for å vedta bypakker med byvekstavtaler, planlegges og bygges av veimyndighetene.

Dersom Frp får tilstrekkelig oppslutning ved neste lokalvalg, vil vi ta bypakkevedtaket opp til ny behandling dersom det er mulig å reversere de vedtakene flertallet nå har gjort.

Dagens regjering har sørget for redusert vedlikeholdsetterslep, og det er store statlige økninger til bygging av vei, jernbane og havner. Bompengeandelen i 2013 var 26,6 prosent mens den anslagsvis i 2018 er 18,8 prosent og blir i 2019 anslått til 12,8 prosent. Dersom Frp ikke hadde vært med i regjering, ville den statlige andelen av prosjekter vært lavere, det ville sannsynlig ikke blitt satset så mye på veibygging som vi nå ser, og bompengene i hvert prosjekt ville vært vesentlig høyere.

Jeg forstår at de som har stemt på Frp er skuffet over at partiet ikke har fått gjennomslag i regjering for å fjerne bomstasjonene, og at staten ikke betaler alle kostnader for veibygging, som har vært Frps valgløfter dersom de kommer i regjering.

Jeg forstår ikke skuffelsen som uttrykkes fra tillitsvalgte og velgere som har stemt på Ap, (LO), SV, Sp, KrF, V og H fordi disse partiene er for bompenger. 85 prosent av dem som har benyttet sin stemmeseddel har all grunn til å være tilfredse med bomringer og bompenger.

Dersom Frp får tilstrekkelig oppslutning ved neste lokalvalg, vil vi ta bypakkevedtaket opp til ny behandling dersom det er mulig å reversere de vedtakene flertallet nå har gjort. Det er alltid flertallet i befolkningen som bestemmer.

Les også

Troverdigheten til Frp forsvant idet de begynte å stemme for bom for å beholde regjeringsplassen

FBTV overfører folkemøtet om bompenger tirsdag 16. oktober klokken 19.00:

I panelet sitter: Leder av Samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe (Krf), Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård (Ap), Truls Velgaard (H), Sol Skipnes (Rødt), Bjørnar Laabak (FrP). Debattleder er Trond Øyvind Karterud, programleder og vaktsjef i NRK Østfold.