Bølingshavn planlegges for alle

Ramm og Jones beskriver at deres plan gir en ny og forbedret offentlig kai og kaifront, ny offentlig flytebrygge, ny offentlig badestrand og nytt offentlig uteareal med mulighet for sosialt samvær foran en planlagt ny sommerkiosk.

Ramm og Jones beskriver at deres plan gir en ny og forbedret offentlig kai og kaifront, ny offentlig flytebrygge, ny offentlig badestrand og nytt offentlig uteareal med mulighet for sosialt samvær foran en planlagt ny sommerkiosk. Foto:

Av

Thomas Ramm og John L. Jones tilbakeviser Borg Havns innvendinger til sitt utviklingsprosjekt for Bølingshavn på Kirkøy: – Kommunen har blitt hørt og vi har tatt hensyn til alle som vil bruke havna.

DEL

Leserbrev

Det spres grovt feilaktige påstander om utviklingsprosjektet i Bølingshavn. Vårt forslag til reguleringsplan er utredet grundig i tett samarbeid med naboer, brukere og kommunens ulike etater. Samlet er tilbakemeldingen at prosjektet bidrar til et enormt løft for naboer, brukere, miljøet og besøkende.

Vi er en gruppe ildsjeler som står bak et privat initiativ for å løfte Bølingshavn. Dette er på ingen måte en privatisering. I åtte år har vi jobbet hardt og bredt for en balansert, åpen og inkluderende plan som skal sikre et hyggelig og trygt havnemiljø til det beste for naboer, besøkende og hele kommunen. Resultatet er en plan der kommunen har blitt hørt og der vi har tatt hensyn til alle som vil bruke havna. Ikke bare dem som trenger båtplass, men alle som naturlig hører hjemme i et hyggelig og tilgjengelig havnemiljø. Rådmannen omtaler planen som moderat og forsvarlig, og den får skryt for å ta vare på kulturlivet og særpreget i havna.

Dette er ikke privatisering. Dette er å gjøre området tilgjengelig for allmennheten.

Målet med planen er å videreutvikle havnemiljøet i Bølingshavn – gjennom alle år en havn for allmenn rekreasjon, friluftsaktiviteter og båtliv. Bølingshavn har et unikt og lite kystmiljø, og en utbygging skal og må ta vare på havnas unike kultur og historie.

Planforslaget inneholder blant annet mange flere offentlige båtplasser enn i dag. Dette holdes innenfor grenser som ikke ødelegger havna for andre eller sprenger all infrastruktur på land. Det er også viktig å merke seg at en betydelig del av de nye båtplassene er definert som gjesteplasser.

Ny offentlig kai og badestrand

Vi vil minne om at det var kommunen som i sin tid ba oss lage en plan som også inkluderte den offentlige kaia. I samråd med kommunens planavdeling innarbeidet vi en ny og forbedret offentlig kai og kaifront, ny offentlig flytebrygge, ny offentlig badestrand og nytt offentlig uteareal med mulighet for sosialt samvær foran en planlagt ny sommerkiosk.

Slik vil vi skape en havn hvor naboer og besøkende kan ferdes fritt og nyte alt det Bølingshavn har å by på. Dette er ikke privatisering. Dette er å gjøre området tilgjengelig for allmennheten.

Det hevdes plutselig at det er for få offentlige båtplasser i forslaget vårt, men vi har lagt til rette for det antall plasser kommunen ved vedtak i planutvalget ba om. De satte et maks antall på 20 plasser ved den offentlige kaia. Det har vi innarbeidet.

Det kan ikke bygges flere offentlige båtplasser uten at det påvirker området negativt. Vi kan ikke overse at det er en fysisk begrensning i området. Det slår også en grundig konsekvensutredning fra konsulentselskapet Rambøll fast. Den konkluderer med et maksimalt antall båtplasser som er gjenspeilet i planen. Her er båtplassbehovet veiet opp mot hensyn som blant annet infrastruktur, dårlig veisystem, verneverdig kystmiljøbebyggelse, helhetlig kulturmiljø, forbedring av allmennhetens ferdsel og tilgang til sjøen.

I sin innstilling til utvalget for samfunnsutvikling mener rådmannen at «...planforslaget er et godt verktøy for å rydde opp i Bølingshavn og øke antall båtplasser på en forsvarlig måte». Vi har altså fulgt opp innspill fra kommunen og nærmiljøet som i resten av arbeidet.

Nå må politikerne ta grep

Det har nå gått åtte lange år, men resultatet er en plan til beste for lokalsamfunnet, etter en grundig og helhetlig prosess. Vi reagerer derfor sterkt på at Borg Havn plutselig vil ha omkamp og en helt ny reguleringsplan, som er i strid med utarbeidede konsekvensutredninger, uten dialog og debatt og uten planforutsetninger.

Vi har tillit til systemet og tror politikerne ser at prosessen de selv har vært en aktiv del av i mange år, må fortsette. Det er bare å lese hva egen rådmann har sagt, hva den årelange prosessen har fått frem, og dessuten hva Rambøll konkluderer i sin utredning: «Det vesentlige vil være å gi føringer i plan og bestemmelser som kan ivareta viktige forhold som skala/størrelse, estetisk utforming, tilgjengelighet osv.» De sier at en større utbygging gir større belastning på støy og trafikk, og at det «gir uheldige konsekvenser i forhold til landskap, estetikk, kulturmiljø og trafikk i sjøen – og ikke gjennomførbart, i forhold til seilmiljøet».

Nå må politikerne ta grep og sette ned foten. Å ta Borg Havns nye planer videre vil være å undergrave sin egen demokratiske og gode prosess for en tanke som allerede er konsekvensutredet og avvist som uegnet for området. Det vil være å la særinteresser overkjøre lokalmiljøet, miljøet og formelle spilleregler. Alternativet er altså en varmt anbefalt og grundig utredet plan som vil gi hele Bølingshavn, og alle som bruker den, et enormt løft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags