Tennisbanene i Bydalen - enda en gang

- Vi er opptatt av at tennisbanene og gressløkka - et av få åpne arealer til lek, sport og fritid i sentrum - ikke nedbygges, skriver leserbrevforfatterne.

- Vi er opptatt av at tennisbanene og gressløkka - et av få åpne arealer til lek, sport og fritid i sentrum - ikke nedbygges, skriver leserbrevforfatterne. Foto:

Av
DEL

LeserbrevTennisklubbens 26 leiligheter. Fredrikstad tennisklubb (FTK) ønsker å bygge boliger på tennisbanene og deler av gressløkka i Bydalen. Gevinsten vil de bruke på et nytt tennisanlegg på Østsiden. I høringsuttalelser til kommunen og i en artikkel i FB den 13. mai har vi sagt hvorfor planene bør skrinlegges. Siden har FTK forsøkt å forklare at de ikke har fått tomt av kommunen, og spekulerer om velforeningens motiver. Vi sier derfor det vi mener - enda en gang.

En grønn motpost til et fortettet sentrum. Vi er opptatt av at tennisbanene og gressløkka - et av få åpne arealer til lek, sport og fritid i sentrum - ikke nedbygges. Så lenge området er ubebygd kan det brukes til tennis, rekreasjon, lek og andre idretter, slik gjeldende kommuneplan legger opp til. Hvis det bygges, forsvinner mulighetene for idrett osv. for alltid. Vi tror at en grønn motpost til den sterke fortettingen ellers i sentrum er nødvendig. Hvis ikke vil sentrum etterhvert stå igjen uten arealer til idrett, rekreasjon og lek.

Fellesskapet eier deler av løkka og tennisbanene. Historien om arealene som FTK vil bebygge er lang. FTK har forsøkt å forklare at den i praksis har fått eiendommene av familien Wiese, ikke av kommunen. At kommunen har vært tinglyst som eier av deler av arealene skal bare ha hatt tekniske/praktiske årsaker. FTK har også forsøkt å forklare at en avtale mellom FTK og kommunen fra 1993 ikke har noen betydning. Avtalen sier blant annet at deler av eiendommene som utgjør tennisbaner og gressløkke vederlagsfritt skal overføres tilbake fra FTK til kommunen hvis FTKs virksomhet opphører. Hvorfor dette ble avtalt er det ingen i FTK som husker noe av. Vi i velforeningen vet ikke alt, men vi vet noe. For det første vet vi at det er sjelden at noen blir tinglyst som eier av en tomt uten at det er veldig gode grunner til det. For det andre vet vi at det sjelden inngås avtaler om vederlagsfri tilbakeføring av eiendom uten at noen faktisk mente noe med det. Vi får derfor ikke FTKs forklaringer til å henge sammen. Vi gjentar derfor at FTK i realiteten er i ferd med å få flere millioner i gave av fellesskapet, med uklar politisk godkjenning. Vi stiller spørsmålstegn ved om denne måten å fordele goder på er holdbar.

Tennisklubben - et offer? FTK ser ut til å mene at de har krav på å få bygge leiligheter på eiendommene, at de fratas sine rettigheter og skal ha erstatning hvis de ikke får lov til å bygge. Dette er enten et forsøk på å fremstille seg selv som et urettferdig behandlet offer, eller så er det utslag av manglende innsikt i lover og regler om bruk av fast eiendom. Samfunnet og loven er slik at man ikke får gjøre akkurat som man vil. Eiendomsutviklerne i sentrum ikke får bygge så høyt de bare vil. Gårdbrukerne får ikke lage boligfelt hvor som helst. Folk flest får ikke bygge hva de vil hjemme i hagen. FTK - grunneier eller ikke grunneier - får kanskje ikke lov til å bygge hva den vil i Bydalen. Dette er kanskje en kjedelig beskjed å få, men gjør ikke FTK til noe offer.

Tilbake til sakens kjerne. Kjernen i saken er å sikre åpne arealer i sentrum til rekreasjon, lek og idrett. Det var intensjonen for området i 1933, og slik er det i dag. Vi mener at det er god byutvikling å holde fast på dette. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags