Eksport av eldre og syke er en fallitterklæring. Da er det åpenbart lettere med gratis ferge

Av

– Noe av det aller viktigste politikerne gjør i velferdssamfunnet, er å sørge for at eldre, pleietrengende og syke mennesker får den omsorgen de både fortjener og har krav på.