Vi har fått en internasjonal dag for shopping. Denne uken markeres Black Friday. Samtidig har vi en jordklode som knirker og puster tungt under vekten av økt materielt forbruk. Dersom alle i verden skulle hatt det samme materielle forbruket som nordmenn, ville vi trenge tre jordkloder. Det er ikke bærekraftig, og det er heller ikke nødvendig.

Mange har nå fått med seg den skremmende rapportene fra FN om at hvis vi skal klare bare 1,5 graders global oppvarming, må vi halvere våre utslipp innen 12 år. Derfor er Black Friday blitt en sort dag for kloden.

Du har kanskje sett opptak av store menneskemengder som løper inn i kjøpesentre og nesten slåss om de beste tilbudene. Da er det gledelig å se at grønne ideer blomstrer stadig oftere på den samme dag, som en motreaksjon.

Kjøpepress

Avisannonsene bruker sine aller feteste og største bokstaver. Og Black Friday dundrer ut av høyttalerne i enhver reklamepause og bringer med seg løfter om fantastiske tilbud. Det utbasuneres løfter om at lykken vil vise seg, bare du får skaffet den ene dingsen eller det ene klesplagget.

Skal du handle klær, har kanskje Fretex partykjolen eller skjorta? Eller du finner en fin gave hos Tante Blå på Stortorvet?

I fjor shoppet vi for 2,5 millioner, per minutt, på Black Friday. I år er tallet forventet å øke. VISA- og kredittkortene går varme. Det gjør også kloden.

Førjulstiden har blitt en tid for stort kjøpepress. Samtidig som vår forbruksvekst øker, er det flere og flere ting som tyder på at de ikke gjør oss lykkeligere. Tvert om.

De Grønne vil skape en fremtid der mindre stress og jag gir mer rom for rikere og bedre liv. I et grønt samfunn har vi mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfulle, mangfoldige liv.

Klimafotavtrykk

Økt forbruk gir økte klimautfordringer. Da kan vi ikke sikte mot evig økonomisk vekst. I dag legger mennesker beslag på store deler av jordas areal og fortrenger natur, økosystemer og arter. Det er unødvendig overforbruk og urettferdig fordeling av verdens ressurser.

Vi må ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. Vi må si nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

De Grønne vil ha økt livskvalitet innenfor naturens tålegrenser som overordnet politisk mål, ikke stadig økning av produksjon og materielt forbruk. Da må økonomien og handelen, underordnes sunne, økologiske prinsipper. Grønn ideologi bygger på et prinsipp om at vi er solidarisk med kommende generasjoner, og at de skal kunne leve like gode liv som oss.

Grønn fredag

Heldigvis er ikke Black Friday blitt bare sort, med kommersialisering og økt forbruk. Nå dukker det stadig opp motreaksjoner. Særlig den yngre generasjon velger i stedet å arrangere byttedager og oppfordrer til reparasjoner og mekking, fremfor shopping. Også lokalt kan du markere dagen på en bærekraftig måte.

Bruk heller fredagen til å bli kjent med byens gratistilbud. Et spennende tiltak er Fredrikstad biblioteks versjon av dagen «Blakk fredag» Det er utvidede åpningstider, høytlesing, gratis kaffe og flere spennende aktiviteter. Skal du handle klær, har kanskje Fretex partykjolen eller skjorta? Eller du finner en fin gave hos Tante Blå på Stortorvet?

 Det er gratis på Blakk Fredag 

For de aller fleste nordmenn er tiden da økt livskvalitet forutsatte økt materiell velstand tilbakelagt. Grønn politikk må legge til rette for at denne erkjennelsen omsettes i praksis.

Bli med å så et frø for en annen og mer bærekraftig dag. Gjør dagen til grønn fredag i stedet. Bedre for deg, bedre for lommeboka og bedre for miljøet.