Bjørnar Laabak synes det er upassende at kirken velger politisk ståsted siden jeg skal delta på SVs årsmøte i Fredrikstad.

Når jeg deltar på en samling i en moske betyr det ikke at jeg er blitt muslim.

Her foreligger det en misforståelse. Når jeg som biskop  deltar på en partipolitisk arena, betyr det ikke at jeg dermed markerer politisk ståsted. Dersom det kommer en invitasjon fra Fredrikstad Frp til å delta på deres årsmøte, stiller jeg med glede  også der. Forutsetningen er at jeg gis anledning til å presentere kirkens og mitt  syn.

Når jeg deltar på en samling i en moske betyr det ikke at jeg er blitt muslim. Derimot betyr det at jeg som biskop og kirken generelt skal og må delta med mitt syn og verdigrunnlag på ulike arenaer. Jeg ser frem til invitasjonen.

Les også

Befriende kritisk røst