Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad Venstre vil ha mer bibliotek, fortsatt viktig for å gi kunnskap til alle

Artikkelen er over 3 år gammel

Venstre hyller gratis utlån på bibliotekene som et stort likestillingsprosjekt: – I dag er det desto viktigere å gjøre nye digitale verktøy og medier tilgjengelig for innbyggerne.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi snakker altfor lite om bibliotekene våre. Sammenlignet med andre store byer legger Fredrikstad mindre inn i bibliotektjenesten. Men vi har gode bibliotek, og ikke minst mange fantastiske bibliotekarer som brenner for jobben sin. Fredrikstad Venstre mener allikevel at vi bør prioritere bibliotekene våre mer.

For det første er de fantastiske steder, hvor alle uavhengig av kjønn, alder, opphav eller inntekt kan få lov å være nysgjerrig, tilegne seg kunnskap og få dannelse med på kjøpet. Det er viktig i et moderne samfunn. For det andre er et bibliotekene noen av få møteplasser i byen som fremdeles helt gratis. Og det skal de fortsette å være. For i en tid med økende forskjeller, er det viktigere enn på lenge at en by har et sted som ikke stiller spørsmål om hvem du er, hvor lang utdannelse du har, eller hvor mye du kan betale for å bruke tjenestene. Alle er likestilt i møtet med biblioteket, og kunnskapen du kan få her. Og trenger du hjelp, er det alltid velutdannede ansatte som hjelper deg.

Størst muligheter ser vi derimot i alle skolebibliotekene, som allerede eksisterer rundt om i kommunen.

Bibliotek er et stort likestillingsprosjekt. Da folkebibliotekene startet for godt over hundre år siden, var selve ideen å gi kunnskap, først og fremst i form av bøker, til alle. Kunnskap skulle ikke lenger være forbeholdt de få. I vår moderne, mer kompliserte verden, hvor vi ser at det stilles mer spørsmål ved vedtatte sannheter og hvor «fake news» og feilinformering florerer, er kunnskap helt fundamentalt. Fredrikstad Venstre mener at kommunen har en helt grunnleggende rolle når det kommer til å gi alle innbyggere tilgang til ny kunnskap. Her kan bibliotekene spille en mye mer aktiv rolle i lokalsamfunnene enn i dag.

Vi i Venstre mener bibliotekene må bli regnet med som en grunnleggende institusjon i lokalsamfunnet. Fredrikstad har i dag et fantastisk hovedbibliotek, som vi vil bygge videre på, og som skal være navet i byens bibliotektjenester. Men vi ønsker også å se på mulighetene for å få flere gode, lokale bibliotek, i tillegg til de to filialene vi har i dag i Onsøy og på Østsiden. Vi kan tenke oss muligheten for en bibliotekbuss, eller et «pop up»-bibliotek som på kjøpesentre, stranden eller på festival.

Les også

Er du hendig, så byr biblioteket på «fiksefest»

Størst muligheter ser vi derimot i alle skolebibliotekene, som allerede eksisterer rundt om i kommunen. De fleste er dessverre underfinansiert og underbemannet, så her må det en kraftig styrking til. Når vi gjør det, kan vi også åpne dem for lokalsamfunnet. Da har vi muligheter for å tilby mange flere bibliotektjenester lokalt, og gi innbyggerne en helt annen tilgang. For der tilgjengelighet til bøker var grunnleggende for bibliotekene for hundre år siden, er nye digitale verktøy og medier, og mulighetene som ligger i dem, desto viktigere å gjøre tilgjengelig for innbyggerne i dag. Dessuten kan også lokalbibliotekene bli møteplasser, steder for foredrag, debatter, lesesirkler, språkundervisning, leksehjelp og mange andre kreative tilbud.

Venstre ønsker å satse stort gjennom å løfte bibliotektjenestene i Fredrikstad inn i fremtiden, og ønsker å starte arbeidet i dag. Det krever vilje, innsats og støtte. Men vi har tro på at investering i bibliotek vil gi store gevinster for Fredrikstad som by og lokalsamfunn.

Les også

Fredrikstad-folk leser som aldri før

Kommentarer til denne saken