Gå til sidens hovedinnhold

Frykten for å holde øvelser

Artikkelen er over 6 år gammel

Vi får stadig dokumentasjon på en unnfallenhet hva gjelder pålagte øvelser, skriver Roald Johansen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Medieoppslaget om øvelse Gemini er bakgrunn for dette skråblikk på øvelsesfrykt for krisehåndtering.

Øvelse Gemini er en nasjonal antiterrorøvelse hvor Forsvaret, politiet og sivile institusjoner samarbeider om sikkerhet og terrorbekjempelse.

Train hard – fight easy, sier engelskmennene. Mao. jo mer du øver, jo bedre håndterer du en krise eller en uønsket hendelse uansett nivå.

Likevel får vi stadig dokumentasjon på en unnfallenhet hva gjelder pålagte øvelser i krisehåndtering med bakgrunn i eksisterende planverk. (jf. rapporter fra politi og forsvaret, DSB og Riksrevisjonen de siste fem år).

Ved spørsmål til ansvarlige om hvorfor det er slik får man blant annet til svar:

• vi får ta det når det kommer.

• det koster for mye.

• vi har ikke tid.

• vi avdekker jo feil og det er ikke bra.

• hvor ofte har vi hatt en ulykke her da?

Det er ikke opp til en sjef å avgjøre om øvelser skal gjennomføres hvis det står i instruks form at det skal gjøres. Det skal gjennomføres og det er en del av jobben

Hvorfor er vi så redde for å øve?

Er det frykten for å mislykkes som er altovergripende?

Er det redsel for å ha for dårlig planverk eller ikke noe planverk i det hele tatt?

Er det mangel på opplæring?

Det kan være mange grunner, men frykten for det ukjente og redsel for å dumme seg ut ligger nært å tro. Hva kan man så gjøre for å starte den vanskelig prosessen som å få en lederstab i bedriften til å tenke øvelser og å gjennomføre dem?

• Man må erkjenne sitt ansvar. Dette kan skje meg.

• Man må begynne med det enkle.

• Rolleforståelse og opplæring. (What's in it for me?)

Noen eksempler på enkle øvelser:

• Varslingsøvelse. Ledelsen blir varslet om en uønsket hendelse gjennom bedriftens varslingssystem. Øvelsen kan administreres internt eller ved innleid firma.

• Evakueringsøvelse. Det er å følge bedriftens branninstruks.

Kommentarer til denne saken