Marit Holmquist Fennes svar, på vegne av NRK, på mitt innlegg angående at DAB+ er uegnet som beredskapsradio, viser at NRK ikke forstår hvordan innføring av en ny DAB+ radio, helt endrer hvordan en må sikre at beredskapen ivaretas. Det betyr også at NRK dermed feilinformerer myndighetene gjennom sin oppfatning av hvordan de skal fylle oppdraget og hva resultatet er.

Beredskap betyr at myndighetene skal kunne nå ut til alle gjennom radioen. Det betyr også at alle må ha en radiomottaker som kan ta imot radiosendingene. NRK har definert en robust beredskap ved at de har styrket DAB+-senderne og nettet og at det derfor automatisk betyr at beredskapsmålet er nådd. Men det er det definitivt ikke.

Andre digitale nettverk vil gjøre DAB+-nettet overflødig.

Kantar Medias tall for hvor mange som har tilgang til en DAB+-mottaker stemmer ikke med de faktiske forhold sett i en krisesituasjon. Vi vet at bare halvparten av bilene på veien har en DAB+-mottaker. Vi vet ikke hvor mange av Kantar Medias tall som knytter seg til mottakere i hjemmet som drives av strømnettet og dermed blir ubrukelige i en krisesituasjon. Vi vet derimot at de som har én DAB+-mottaker gjerne har flere. Derfor synker andelen av befolkningen som kan nås i en krisesituasjon. I motsetning til dette har alle i dag med seg en FM-radio innebygd i mobiltelefon i nettbrett og i bilradioen i alle biler som kjører på veiene i Norge.

Norge står alene igjen som det eneste landet som har slukket FM-radioen for de riksdekkende kanalene. Konsekvensen av det er at vi aldri vil få full dekning av DAB+-mottakere hos lytterne fordi den digitale radioen når lytterne gjennom andre kanaler slik mange lytter på radio og streamer musikk i dag. Andre digitale nettverk vil gjøre DAB+-nettet overflødig. FM er og forblir en internasjonal standard for beredskap i alle verdens land bortsett fra Norge.

Ser vi på våre naboland, så har Finland ikke DAB+-radio. Sverige har gjort forsøk i flere storbyer, men nå har den svenske Riksdagen satt foten ned fordi en slukking av FM ville gå ut over beredskapen. Dette fikk Sverige erfare var et smart trekk i sommer da et stort antall skogbranner satte radio-beredskapen på prøve. Danmark har et fullt utbygd DAB+-nett, men våger ikke slukke FM fordi antall biler uten DAB+-radioer er så stort at de frykter at lytterne vil svikte radioen dersom FM-sendingene blir borte. De har til overmål lyst ut et titall nye FM-konsesjoner. DAB+ blir derfor bare et supplement til den eksisterende FM-radioen og andre nettverk.


Skal vi lykkes med beredskapen, må vi vite at alle tar imot de instrukser som gis. NRKs ensidige satsing på DAB+-radioen fyller ikke det kriteriet uansett hvor mye de styrker linjer og sendere og muligheter i DAB+-radioen og gjør den mer robust. Det første og viktigste kriteriet er at alle har en riktig mottaker slik at budskapet når frem alle.

Mener NRK og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at myndighetene får ut nødvendig informasjon til alle i en krisesituasjon gjennom et robust DAB+-sendernett, må de sørge for å utstyre alle med en gratis DAB+-radio. Eller mener de at de som ikke har egen DAB+-radio bare kan skylde seg selv når katastrofen inntreffer?

I Stortinget torsdag

  • Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) stiller følgende spørsmål om DAB/FM i en interpellasjon i Stortinget torsdag:
  • Vil statsråden foreta en ny vurdering av å få P1 på FM-båndet for å gjenopprette beredskapen på samme nivå som før FM-slukkingen, og hvilke tiltak vil departementet iverksette for å kompensere for den svekkede beredskapssituasjonen?

Les også

DAB – drømmen som brast