For mange nordmenn ble man for første gang kjent med Polen og polsk historie da Lech Walesa fikk fredsprisen i 1983. Han kunne ikke selv motta prisen i Oslo, men hans kone Danuta mottok den på hans vegne.

Polsk historie har ofte handlet om selvstendighet og utfordringer i Europa. Både under 2. verdenskrig, men også årene etter ble det polske folk utsatt for alvorlige prøvelser. Drømmen om å være en selvstendig nasjon slapp aldri taket. Etter jernteppets fall gikk drømmen i oppfyllelse.

Norge har hatt diplomatiske forbindelser med Polen i mange år, uavhengig av hvem som har sittet med makten i de respektive landene, slik bør det også være i fremtiden. Samtidig bør man invitere til dialog når vanskelig temaer dukker opp på den politiske agenda.

Regjeringen har utviklet en strategi for samarbeid med Polen som det vil være viktig å følge opp. Polen er medlem i EU og det vil være viktig for Norge at Polen er kjent med norske interesser og målsettinger i forhold til EU da vi selv ikke er medlemmer. Polen kan spille en viktig rolle i EU og utformingen av fremtidens Europa-politikk.

Polen og Norge er begge medlemmer i NATO. Utfordringer knyttet til samarbeidet mellom Europa og USA kan gi Norge og Polen mulighet til å utvikle sitt samarbeid og samtidig spille en konstruktiv rolle i alliansens fremtid. I dette arbeidet er det en fordel at Norge har tett dialog med NATOs sittende generalsekretær.

Klimatoppmøtet i Katowice i Polen var en viktig oppfølger av Paris-avtalen. For Norge vil det være viktig å styrke samarbeidet med Polen innen energi, klima og miljø.

Polen er et land i rask utvikling og fornyelse. Noe som ytterligere kan forsterkes gjennom økt handel og økte investeringer mellom Norge og Polen. Men det må baseres på gjensidig respekt, forståelse og et ønske om å utvikle begge landene.

Den katolske kirke har alltid spilt en viktig rolle i Polen. Det har den også gjort når polakker har etablert seg i Norge. Når regjeringen bruker ordet hverdagsintegrering bør man samtidig se på hvilken betydning den katolske kirke har hatt i Norge for å integrere mennesker inn i norsk arbeidsliv. Ved Caritasressurssenter i Oslo kan du få en arbeidslivsfadder med godt kjennskap til norsk arbeidsliv og hvordan en jobbsøkerprosess fungerer. For mange vil det gi økt mulighet til å etablere seg i norsk arbeidsliv.

Polen er viktig for Norge nå og i fremtiden av mange grunner. Mange polske arbeidere har gjennom mange år vært med på å bygge opp det norske velferdssamfunnet. Gjennom EØS midlene kan vi være med å gjøre det samme for Polen. Polen har tradisjonsrike akademiske universitetsmiljøer og fostret flere nobelprisvinnere. Disse kvalitetene nyter nordmenn godt av ved å studere medisin i Polen.

I årene fremover bør Norge knytte tettere bånd til akademiske institusjoner i Polen og utvikle tettere forskningssamarbeid innen flere fagområder. Polen er med i EU og samarbeid kan gi økt mulighet til å delta i EUs forskningsprogrammer.

Da den polske foreningen i Fredrikstad inviterte til feiring av Polens 100. frigjøringsjubileum lørdag 24. november i Fredrikstad biblioteks aula, var det en tydelig markering av Polens tilstedeværelse i Østfold. Da Marek Bracha viste frem sine store kunstneriske kvaliteter på klaver ved å spille stykker av Polens mest anerkjente komponister som Fryderyk Chopin, I. Paderewski, A.Tansman, Wł. Szpilman og J. Zarębski da forstår man hvilken kulturnasjon Polen er.