Leie kapell blir mer livssynsåpent

Tildekkes: Kirkelig fellesråd vil finne en løsning der Kristus-bildet kan dekkes til. Arkivfoto: Erling Omvik

Tildekkes: Kirkelig fellesråd vil finne en løsning der Kristus-bildet kan dekkes til. Arkivfoto: Erling Omvik

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Vi vil lete frem en løsning hvor vi kan dekke til kunstverket i seremonier der det er ønskelig, skriver Gisle Kavli om det store Kristus-bildet i Leie kapell.

DEL

Meninger 

I forbindelse med de siste ukers avisskriving om nøytrale seremonirom i Fredrikstad ønsker kirkevergen å komme med noen betraktninger. Fredrikstad kirkelige fellesråd er gitt oppgaven å sørge for gravferdstjenester for alle innbyggerne i kommunen og vi har en plikt til og et ønske om å gjøre dette på en slik måte at alle føler seg ivaretatt og behandlet på en god måte uansett religion og livssyn.

Våre gravplasser er for alle og vi har som målsetting å yte den samme service overfor alle. Enhver står fritt til å velge den seremoni man ønsker ved gravferd. Over 90 prosent av alle gravferdsseremonier går i regi av den norske kirke. Dette gjenspeiler både tro og tradisjon i den norske befolkning.

Gisle Kavli.

Gisle Kavli.

De gravkapeller som finnes i dag, er bygd i en periode fra slutten av 1800-tallet og frem til 1965. Den kristne dominansen var enda større og derfor var nok ikke tanken på at kapellene skulle kunne brukes i ulike typer seremonier veldig fremtredende. Dagens samfunn ser litt annerledes ut. Mangfoldet i tro og livssyn har blitt større og samtidig har respekten for ulike livssyn blitt større. Vi ønsker å møte dette på en best mulig måte.

Fredrikstad kirkelige fellesråd har åtte kapeller i størrelse fra 46 sitteplasser til 230. Disse kapellene stilles gratis til disposisjon for Fredrikstads innbyggere og kan benyttes til ulike typer begravelsesseremonier. De er ikke forbeholdt kristne seremonier. Rommene er i varierende grad nøytrale, men i hvert fall tre av disse seremonirommene er nøytrale, eller kan på en enkel måte gjøres helt nøytrale etter behov. Det er Borge kapell, Onsøy kapell og Gressvik kapell. I Borge kapell er det 200 sitteplasser mens i Onsøy ca. 100 og i Gressvik kapell 46.

Leie gravlunds kapell er det største av kapellene med plass til 230 mennesker. Av mange blir nok dette betraktet som relativt nøytralt. Her er det på frontveggen et maleri av Aage Storstein. Bildet viser en kristusfigur, men som med all kunst er det mulig å legge andre tolkninger i det og se det med sine egne øyne.

Kirkelig Fellesråd ønsker å imøtekomme behovet for seremonirom som er bedre tilpasset for gjennomføring av gravferd ut fra ulike livssyn og religioner. Vi vil derfor lete frem en løsning hvor vi kan dekke til kunstverket i seremonier der det er ønskelig. Slik vil også Leie kapell bli et mer livssynsåpent rom enn det fremstår som i dag.

Vi ønsker en god dialog for å få til gode løsninger for kirkegårdsdrifta i Fredrikstad. Derfor tar kirkevergekontoret gjerne imot innspill.

Vi ønsker en god dialog for å få til gode løsninger for kirkegårdsdrifta i Fredrikstad. Derfor tar kirkevergekontoret gjerne imot innspill.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags