Kjære ordfører, stopp galskapen i Hvileberget før det er for sent

Det omringede området viser grovt sett hvor Hvaler Frp, ifølge Pedersens beskrivelse, «fremmet de store planene om båthavn og sjørelatert næring mellom Homlungen fyr og Lorentzen-havna med boliger/fritidsboliger langs vannet». Hvileberget ligger til høyre for den røde ringen.

Det omringede området viser grovt sett hvor Hvaler Frp, ifølge Pedersens beskrivelse, «fremmet de store planene om båthavn og sjørelatert næring mellom Homlungen fyr og Lorentzen-havna med boliger/fritidsboliger langs vannet». Hvileberget ligger til høyre for den røde ringen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Merete Pedersen, Hvaler Ap, svarer ordfører Eivind Borge som skrev at Hvaler Arbeiderparti kom med uriktige påstander i debatten om parkeringshus i Hvileberget og utvikling av ny båthavn på Skjærhalden.

DEL

LeserbrevHvaler kommune skal vedta sin kommuneplan før sommeren 2019. Det borgerlige flertallet i kommunestyret har vedtatt planer som fylkesmannen har innsigelser til. Det betyr at fylkesmannen sier nei til noen av de vedtatte forslagene. 10. mai skal politikerne til forhandlingsbordet hos fylkesmannen for å prøve å endre fylkesmannens nei til et ja.

I politikernes arbeid med planen kommer det frem tydelige forskjeller på hva partiene på Hvaler mener om fremtidig utvikling på Hvaler. Ordføreren og hans Frp vil bygge parkeringshall i Hvileberget og de fremmet også de store planene om båthavn og sjørelatert næring mellom Homlungen fyr og Lorentzen-havna med boliger/fritidsboliger langs vannet. Dette står svart på hvitt i de innspillene som politikerne har kommet med under prosessen.

Det er riktig at denne store havnen ikke ligger inne som forhandlingsgrunnlag nå, fordi det fikk heldigvis ikke Frp flertall for, men innbyggerne skal merke seg at dette er noe Hvaler Frp ønsker. Det de fikk flertall sammen med Hvaler Høyre for, var å åpne for vei og parkeringshall.

Hvaler Arbeiderparti mener vi har rett i vår vurdering av konsekvensene av utsprenging av Hvileberget for å lage parkeringshus/båtopplag. Vi er bekymret for at Høyre og Frp når frem i meglingsmøtet hos fylkesmannen. Det er viktig at innbyggerne er klar over det som Hvaler Frp skriver i sitt forslag:

«Tiltakshaver ønsker en løsning med biler til langtidsparkering, spesielt vil dette være et kjærkomment tilbud for beboere, hyttefolk på Østre øyer og dagsbesøkende generelt. Kombinert med dette kan parkeringshallen benyttes til båtopplag for fritidsbåter på vinterhalvåret. Ved båtopplag er man avhengig av adkomst direkte til sjøen. En forutsetning for at det skal være økonomisk bærekraftighet i dette prosjektet, er man nødt til å få disse samspilleffektene.»

Det sier seg selv at om båtene skal rett inn i fjellet fra sjøsiden, betyr det store inngrep også fra den siden, helt uavhengig om det bygges en havn der eller ikke. Når dette først er gjennomført, så er det et godt skritt på veien til det Frp ønsker, at det også bygges både havn og utsiktsboliger. Med parkeringshall og vei er det bare et tidsspørsmål om når dette igjen blir tema under rullering av kommunearealer i fremtiden, hvis Hvaler Frp fremdeles sitter ved roret.

For å realisere prosjektet må det bygges en vei gjennom urørt natur på over 1000 meter og med over fem meters bredde for å tilfredsstille veinormen.

Den nødvendige veiutbyggingen og infrastrukturen vil føre til en rasering av naturområdet som er et viktig og flittig brukt rekreasjonsområde for både Skjærhaldens beboere og tilreisende! Ordføreren hevder at det må være riktig bruk og vern av naturområder å parkere inne i fjellet siden det nesten ikke berører urørte naturområder i det hele tatt! Dette er vi sterkt uenige i! Det sier seg selv at området og naturen vil bli berørt siden innslagspunktet til parkeringshallen ligger 50 meter fra Prestegårdskogen boligfelt!

Vi ber ordføreren løfte blikket og se helheten, se naturområdene og de store kvalitetene Prestegårdskogen og Hvileberget har i dag, se hvor viktig det er å ta vare på naturområder som den unike myra og furuskogen som strekker seg mot Homlungen!

Norsk institutt for naturforskning har nylig utarbeidet en sårbarhetsvurdering av utvalgte steder i Ytre Hvaler Nasjonalpark. En av disse er Storesand. For å beskytte lokaliteten er det lagt inn en 500 meter buffersone. Det meste av den planlagte veien og bebyggelsen mellom Rådhuset og Hvileberget, blir liggende innenfor denne buffersonen. Hvaler Arbeiderparti vil peke på dette når vi skal delta i forhandlingene for å stoppe Innspill 97 (del 2) Hvileberget.

Så kjære ordfører, stopp galskapen før det er for sent! Selv om ordføreren ikke selv var til stede vil vi minne om de 150 som protesterte mot denne utbyggingen på folkemøtet 20. mars 2018. Hvaler Arbeiderparti håper ordføreren har lagt merke til ungdommens engasjement for miljøet, og at tidene forandrer seg og at det derfor er helt legitimt å skifte mening.

Merete Pedersen

Kommunestyrerepresentant for Hvaler Arbeiderparti

Skjærhalden, Hvaler

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags