Hvilket ansvar får medlemmene for nytt bryggeanlegg?

Slik skal bryggeanlegget bli når det er  ferdig utbygd. Modell fra Langøen Båtforening.

Slik skal bryggeanlegget bli når det er ferdig utbygd. Modell fra Langøen Båtforening.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Langøen Båtforening skal oppgradere og utvide. Hvilket økonomisk ansvar får medlemmene?

DEL

Leserbrev 

Viser til innlegg i Fredriksstad Blad 2. desember vedrørende ombygging i Langøen Båtforening.

Det ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte 19. november då, å ‘realitetsbehandle’ utskifting av to gamle pålebrygger til flytebrygger, samt skifte innerste delen av stålflytebryggen. I tillegg skal det utvides med en helt ny flytebrygge.

Mer informasjon om dette finnes på båtforeningens hjemmeside og her fremkommer det at det er tre trinn. Tredje trinn er noe frem i tid. Ut i fra tegninger i informasjonen på ekstraordinært årsmøte er det totalt syv flytebrygger og ifølge tegningene vil den ene av disse flytebryggene ligge i sivområdet (se oversiktsbilde). Trinn 1 er slik jeg forstår det kostnadsberegnet til seks millioner kroner hvor fem millioner skal dekkes med låneopptak som med dagens finansieringstilbud vil beløpe seg til 364.000 i årlige kostnader i tillegg til driftskostnader.

Hva vil trinn 2 og 3 koste og hvordan skal dette dekkes inn? For det blir ikke flere plasser kun med trinn 1 og vil det bli avholdt nytt møte med mer fakta og info etter at prosjektet er ‘realitetsbehandlet’ eller vil byggestart og låneopptak bare igangsettes? Ser at det det skal sendes byggemelding alt i januar og at oppstart blir høsten 2016.

Jeg er selv medlem i foreningen og blir noe bekymret når jeg leser at jeg ifølge foreningens vedtekter kan bli holdt ansvarlig for et slikt prosjekt økonomisk jfr. §7 (b) som lyder slik ‘medlemmene har et solidarisk ansvar for foreningen’ og de fleste av oss vet jo hva blant annet bank og finans mener om solidarisk ansvar.

Kan byggekomiteen komme med mer utfyllende opplysninger om dette?

De fleste av oss vet jo hva blant annet bank og finans mener om solidarisk ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags