Barnevernet er bedre enn sitt rykte

Mange får hjelp: Rapporten som her omtales viser at foreldre og barn har god nytte av den hjelpen de får av barnevernet.
Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Mange får hjelp: Rapporten som her omtales viser at foreldre og barn har god nytte av den hjelpen de får av barnevernet. Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Åtte av ti foreldre er fornøyde med hjelpetiltakene de mottar fra barnevernstjenesten.

DEL

Leserbrev 

Foreldre som mottar hjelpetiltak fra barnevernet viser seg å være fornøyde.

I høst ble det lagt frem en rapport om en viktig del av barnevernets arbeid, nemlig hjelpetiltakene. Det er det barnevernsarbeidet som ikke handler om omsorgsovertagelse og dramatisk flytting av barn ut av sine hjem. Rapporten viser at åtte av ti foreldre er fornøyde med hjelpetiltakene de mottar fra barnevernstjenesten. «Landsforeningen for barnevernsbarn» oppfordrer oss til å spre informasjon om denne rapporten og det viktige arbeidet barnevernet gjør.

Årlig mottar over 53.000 barn i Norge tiltak fra barnevernet (Statistisk sentralbyrå). For å se om barnevernets innsats har noen effekt, ble prosjekt «Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak» (Hjelpetiltaksprosjektet) igangsatt i 2012 på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målsetningen med prosjektet var å øke kunnskapen om barnevernets hjelpetiltak.

Prosjektet har bestått av ulike studier som til sammen gir et bilde av hva som kjennetegner mottakerne av hjelpetiltakene og hvilke type hjelpetiltak som er vanligst. Prosjektet belyser hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter det fremtidige barnevernet har.

Funn fra rapporten viser blant annet:

Nita Ørmen og Marina Sletten

Nita Ørmen og Marina Sletten

De fleste som mottar hjelpetiltak lever under livsbetingelser som skaper problemer for deres trivsel og utvikling. Et flertall av foreldrene mener hjelpetiltak er nyttige for barna og familien. Foreldre opplever positive endringer når det gjelder barnets situasjon.

For mange barn var situasjonen mer alvorlig «før» hjelpetiltak ble iverksatt. Veiledning fra barnevernet fører til positive endringer og flere ønsker muligheten til å ha noen å snakke med etter avsluttet tiltak. Ungdom har positive erfaringer med hjelpetiltak i form av økonomisk støtte til aktiviteter, støttekontakt og besøkshjem.

Det er ulike grunner til at familier mottar hjelp fra barnevernet. I følge rapporten, kan det handle om oppdragelsesvansker, omsorgssvikt, psykiske lidelser, relasjonsproblematikk, skoleproblemer, svakt nettverk og fattigdom. Det vanligste hjelpetiltaket som gis er råd og veiledning med samtykke fra foreldrene.

Det skisseres flere utfordringer i rapporten.

Det er behov for en helhetlig tilnærming til familiene som mottar hjelp fra barnevernet. Barnevernet bør ha tilgang til ulike typer hjelpetiltak. Mange familier trenger differensiert hjelp over lengre tid. Det er behov for nettverksmobilisering og familieråd. Det må satses mer på tiltak som er direkte rettet mot barn og unge.

I tillegg må familier med innvandrerbakgrunn prioriteres. Barn og foreldres medvirkning må styrkes i tiltaksplanarbeidet. Det å snakke mer med barn og unge etterlyses også av Landsforeningen for barnevernsbarn.

Rapporten gir barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Østfold viktige innspill til satsingsområder. I følge rapporten anses barnevernspedagoger som godt kvalifiserte til å veilede foreldre i barnevernet. Derfor må vi i enda større grad organisere undervisningsopplegg som gir studentene ferdigheter i praktisk barnevernsarbeid.

I tillegg er godt samarbeid med praksisfeltet avgjørende. Vi samarbeider pr. i dag med flere barneverntjenester, institusjoner, skoler, barnehager m.fl. hvor studentene får verdifull erfaring i tillegg til det pedagogiske opplegget ved høgskolen.

Barnevernet har i mange år blitt utsatt for negativ omtale. Hjelpetiltaksprosjektet har snudd dette fokuset gjennom å vise at foreldre og barn faktisk er fornøyde med barnevernet. Rapporten synliggjør det viktige og betydningsfulle arbeidet barnevernsarbeiderne gjør.

Barnevernet har i mange år blitt utsatt for negativ omtale. Hjelpetiltaksprosjektet har snudd dette fokuset gjennom å vise at foreldre og barn faktisk er fornøyde med barnevernet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags