Om barneidrett på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund:

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes. 

I Norge er over 500.000 barn med på idrettsaktiviteter i regi av norsk idrett. Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett».

Barn har lov til å konkurrere, og de fleste barn konkurrerer i alt fra hvem som kommer raskest opp trappa, til «haien kommer» og også i idrettsutøvelse.  En vanlig misforståelse er at barneidrettsbestemmelsene hindrer barn i å konkurrere. Konkurranser er en naturlig del av idrettsopplæringen, og skal derfor ha en naturlig progresjon.

Konkurransene er derimot ikke hovedmålet i barneidretten. Å konkurrere motiverer og stimulerer mange barn, men i for stor grad fører stort fokus på konkurranser til økt resultatfokus. Dermed kan konkurransene raskt få en negativ effekt og skape mer frykt for å mislykkes enn å bidra til økt aktivitet og motivasjon.

I tillegg bruker mange barn for mye tid på å reise til konkurranser, og sitte og vente på sin tur,  fremfor å være i aktivitet.

Dette er utgangspunktet for all barneidrett i Norge, hvor alle særforbund har vært med på vedta dette på idrettstinget. Norsk idrett har en klar målsetting om å inkludere alle barn innenfor ulike idretter, hvor aktivitet, sosialt fellesskap og idrettsglede skal være med.

Norsk idrett ønsker å gi alle barn mulighet til dette uavhengig av barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Det er ingenting innenfor barneidrettsbestemmelsene som setter begrensninger hvor mye barna kan få være i aktivitet og på treninger. I dag opplever barna mesteparten av sin aktivitet som organisert trening. Mye av den frivillige leken har blitt borte og derav mindre aktivitet. Det vil si at vi i klubbene må legge til rette for mer trening for alle og gjerne gjennom frivillige treninger på tvers av alder.

Det er også behov for mer trenerkompetanse som ivaretar det idrettsfaglige samt barns vekst og utvikling. I dag gir det lite status å trene barn, og det er ofte foreldre som tar jobben. Vi som er ledere i breddeklubbene er takknemlig for deres engasjement og for den jobben de gjør.

I et samfunns- perspektiv er det viktig å tenke på at livslang aktivitetsglede starter via barneidretten.

Som klubb må vi bli flinkere til å stimulere til kursing og gjerne internt med enkelte kveldsøkter gjennom sesongen. Det å knytte nettverk på tvers og lære av hverandre er også en annen måte å øke kompetansen på.

I et samfunnsperspektiv er det viktig å tenke på at livslang aktivitetsglede starter via barneidretten. Jo, flere som opplever bevegelsesglede, mestring, tilhørighet og trivsel vil ta med seg dette videre i livet og vil få en økt livskvalitet.

I min klubb Rolvsøy IF er vi opptatt av å skape gode møteplasser for våre aktiviteter fotball og håndball på Rolvsøy Arena og i Rolvsøyhallen.

Vår visjon er «flest mulig, lengst mulig», hvor det siste innebærer også å utvikle gode idrettsutøvere med gode holdninger og verdier.

Jeg har tro på at Håvard ble god i sammen med sine kamerater på laget, samt mye egentrening.

 

Et eksempel på dette er Håvard Åsheim som i dag spiller på midtbanen til FFK.

Vi er utrolig stolte av Håvards fremgang på fotballbanen, og at han spilte for oss i yngre årsklasser. Jeg har tro på at Håvard ble god i sammen med sine kamerater på laget, samt mye egentrening.

Og vi er også stolte av å ha mange barn og ungdommer som ukentlig møter fram til trening og kamper. Disse utvikles forskjellig, både fysisk, psykisk og sosialt.

Vi ønsker å være en klubb som skaper positive oppvekstmiljøer for alle våre utøvere uansett nivå.

I tillegg til våre ordinære treninger har vi en rekke gratis lavterskeltiltak, der barna møtes på tvers av alder og kjønn og har aktiviteter ut i fra sine ønsker. Våre ungdommer stiller opp som instruktører/ medspillere på dette og er til stor hjelp. Særlig våre ferieaktiviteter har vært populære, og det er med stor glede å se hvordan barna hygger seg i sammen i lek med ballen.

Jeg har også tro på at uteområdene på skolene vil skape mye aktivitet. Gode eksempler på det er områdene ved skolene på Nøkleby og Trosvik.

Her er det mange aktiviteter å velge mellom som innbyr til lek.

Og til dere foreldre, ta dere gjerne en tur og se/lek sammen barna, og det fine er at disse møteplassene ligger i nærområdet til der hvor barna bor.

Innen Fredrikstad-idretten har vi ulike målsettinger ut i fra vårt ståsted og ambisjonsnivå, men vi har som felles mål å skape aktivitet og gode miljøer hvor barna og ungdommene opplever mestring, utvikling og tilhørighet.

Målet må være å holde på med en idrett og i et miljø man trives i. Det fører kanskje med seg en livslang aktivitetsglede.

Jeg tror vi gjennom felles møteplasser og dialog kan spille hverandre gode. Vi har mye å lære av hverandre. Det forutsetter også at man har trenere som ser alle og tenker hva vil være det beste for barna, både faglig og sosialt.

Til sist en stor takk til dere alle der ute som bidrar til aktivitet for barn og unge.

Uten engasjement og frivillighet hadde det blitt et «kaldere» Fredrikstad.

I en teknologisk verden trenger barn og unge «human touch» i hverdagen, og vi i idretten i Fredrikstad står klar til å ta denne jobben i tillegg til mye annet!