Gå til sidens hovedinnhold

Barnehuset bør legges til Fredrikstad

Artikkelen er over 5 år gammel

Man vil spare betydelige ressurser ved å lokalisere Statens barnehus til Fredrikstad, mener sorenskriver Arnfinn Agnalt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget besluttet ved budsjettbehandlingen i fjor høst at det skal etableres Statens Barnehus i Østfold. Det er satt av 20 millioner kroner til etableringen i 2016.

Som vanlig er lokaliseringsstriden om barnehuset i full gang mellom de forskjellige byene i Østfold. Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Askim har meldt sin interesse. I tillegg har politimesteren i Øst politidistrikt foreslått for Politidirektoratet at barnehuset lokaliseres til Ski.

Ordførerne i Østfold bør etter min mening enes om en lokalisering i Østfold, slik Stortinget har bestemt!

Det er svært positivt at Stortinget har funnet midler til etablering av Statens barnehus i Østfold på budsjettet for 2016. Frem til nå har de berørte barn og ungdommer måttet reise til Oslo for å bli avhørt der. Det går med betydelige ressurser for de fornærmede, foreldre og foresatte, bistandsadvokater og etterforskere for å reise til Oslo.

Jeg har liten sans for politimesterens forslag om at barnehuset bør lokaliseres til Ski. Begrunnelsen for forslaget er at Ski ligger midt i det nye Øst politidistrikt. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) har greit parkert dette forslaget. Stortinget har besluttet at barnehuset skal ligge i Østfold. Ski ligger i Akershus. I tillegg er Ski i underkant av en halv times reisevei fra Statens barnehus i Oslo. Forslaget har dermed etter min mening lite for seg.

Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygård, har tatt til orde for at barnehuset bør etableres i Fredrikstad. Han har lansert Helsehuset i Fredrikstad som et egnet sted. Ordfører Tage Pettersen i Moss har støttet Fredrikstads kandidatur. Forslaget om Fredrikstad som lokaliseringssted for barnehuset har mye for seg. Et flertall av straffesakene (ca. 30 prosent) i tidligere Østfold politidistrikt kommer fra Fredrikstad politistasjon.

I tillegg er de spesialutdannede etterforskerne,  som arbeider med avhør av  barn og unge (Volds- og sedelighetsavsnittet), i all hovedsak lokalisert i Fredrikstad. Det er derfor betydelige besparelser med å lokalisere Statens barnehus til Fredrikstad. Familievernkontoret i Østfold og Barnas Stasjon, to instanser som har mye med barn og unge å gjøre, er også lokalisert i byen.

Det er positivt at ordførerne i bykommunene i Østfold kommer på banen og ønsker å kjempe for at barnehuset lokaliseres i sin by eller i sitt område. La imidlertid ikke lokaliseringsspørsmålet «stikke kjepper i hjulene» for etablering av Statens barnehus i Østfold.

Avstanden fra Indre Østfold, Moss, Halden og Sarpsborg til Fredrikstad er ikke urovekkende stor. Man vil spare betydelige ressurser ved å lokalisere Statens barnehus til Fredrikstad, hvor flertallet av etterforskerne er og flertallet av de berørte barn og unge bor.

For domstolenes del betyr ikke lokaliseringsspørsmålet mye. Domstolene er fra 2. oktober 2015 fritatt fra oppgaven med å avhøre de fornærmende barn og unge. Ordførerne i Østfold bør etter min mening enes om en lokalisering i Østfold, slik Stortinget har bestemt!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.