Det er ganske oppsiktsvekkende at administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL) ikke klarer å følge med i timen, og fortsetter å fremsette feil påstander om SVs politikk. Derfor vil jeg gjerne oppklare:

■ SV sier IKKE nei til private barnehager.

■ SV henger IKKE ut private barnehager.

■ SV vingler IKKE i barnehagepolitikken.

Det er også oppsiktsvekkende at ikke Arild M. Olsen (adm.dir i PBL) har fått med seg at innad i hans egen organisasjon er det mange private barnehageeiere som er helt enige med SV. De store, kommersielle barnehageselskapene er et problem for de små, ideelle.

Når stadig flere barnehager kjøpes opp av store selskaper, svekkes mangfoldet i barnehagesektoren. Den såkalte valgfriheten blir svekket. Variasjoner i pedagogikk blir utfordret.

SV vil ikke private barnehager til livs, snarere tvert imot. Vi vil ha en mangfoldig barnehagesektor med både kommunale, private og samvirkebarnehager. Det vi er skeptiske til er de store, kommersielle selskapene som utfordrer måten vi har bygget barnehagesektoren på.

Dette vet Olsen, han vet det veldig godt, det passer bare ikke inn i hans fortelling. For Olsen, og PBL, er mer opptatt av de store, kommersielle selskapenes mulighet til å ta ut profitt i barnehagesektoren, enn de er av hensynet til de små, enkeltstående barnehagene og pedagogisk variasjon. I hvert fall fremstår Olsens innlegg på denne måten.

SV vil ha en aktiv, trygg og likeverdig barnehagesektor. Derfor er vi for en bemanningsnorm med minst 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere i hver barnehage. Derfor vil ha et forbud mot å ta ut store midler av barnehagene, akkurat som i skolen.

Så enkelt er det. Så enkelt at Olsen og PBL vet det, men ønsker å fortelle en annen historie. Det reagerer jeg på, det gjør også mange enkeltstående, private barnehager.

Jeg oppfordrer Arild M. Olsen og PBL til å ta en faktabasert tilnærming til dette, i stedet for å fremstille SVs politikk som noe annet enn det den faktisk er.