Barnehagemangel i Fredrikstad sentrum. Det kan Fredrikstad kommune løse

Kråkeby barnehage, en av barnehagene som har langt flere søkere enn det er plass til idet opptaket for kommende høst er i sluttfasen.

Kråkeby barnehage, en av barnehagene som har langt flere søkere enn det er plass til idet opptaket for kommende høst er i sluttfasen. Foto:

Av

– Det har aldri vært lengre ventelister til barnehageplasser i sentrum. Vi har nå stadig besøk av fortvilte foreldre som vi ikke kan hjelpe, skriver Mette Bakken i Samvirkebarnehagene.

DEL

Leserbrev

Barnehageopptaket 2019/2020 er nå i avslutningsfasen og mange foreldre får i disse dager svar på sin søknad om barnehageplass i Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune har full barnehagedekning, så da skulle alt være i sin skjønneste orden. Men er det dét?

Samvirkebarnehagene opplever stor søkning til våre barnehager, og spesielt til våre sentrumsbarnehager Kråkeby og Gudevold. De siste årene har stadig flere søkere disse barnehagene som sin 1.-prioritet, og ventelistene har aldri vært lengre. Vi har nå stadig besøk av fortvilte foreldre, som trenger barnehageplass i sentrum og som vi ikke kan hjelpe. Foreldre som har flyttet til byen fordi de har fått vite at Fredrikstad er en hyggelig by å bo i eller at venner og familie opplever at det er et godt sted å bo.

Kanskje noen politikere ønsker å vurdere barnehagepolitikken sin før høstens valg? Det er jeg sikker på at mange foreldre i sentrum vil sette stor pris på.

De ønsker å bo i sentrum og kunne sykle til jobb og barnehage uten å være avhengig av en eller flere biler i familien. Flere av disse nyinnflyttede familiene driver egen virksomhet eller har fått jobb i byen. Andre foreldre har flyttet til byen av andre årsaker og kan være avhengig av offentlig kommunikasjon for å ta seg rundt i kommunen. Slike foreldre har vi nå på våre ventelister – og disse er svært fortvilet.

Så kan det sies at alle får tilbud om barnehageplass i Fredrikstad, nettopp fordi vi har full barnehagedekning. Men; det oppleves ikke som et reelt barnehagetilbud når barnehagen ligger mange kilometer unna sentrum.

I kommuneplanens overordnede planer har det i mange år vært et uttrykt ønske om at familier skal kunne bo og leve i sentrum og at avstander til viktige funksjoner skal være korte. Vi liker å snakke om miljøbyen Fredrikstad og er stolte av byen vår. Vi opplever dessverre at på barnehageområdet er det langt mellom ord og handling. Spesielt når vi vet at Fredrikstad kommune selv har barnehagetomt (er) som kan utbygges i sentrum, men som det ikke foreligger kortsiktige planer om å gjøre noe med.

Kommunen må også kunne vurdere flytting av overkapasitet i egne barnehager uten stor søkning, til sentrum. Videre kan ikke private barnehagevirksomheter avhjelpe situasjonen ved å bygge ut/bygge nytt, fordi Fredrikstad kommune ønsker å øke antall kommunale barnehageplasser. (I dag er ca. 2/3 av barnehagene i kommunen private). Private barnehager vil derfor ikke få tilskudd av kommunen til nye plasser, og uten er det ikke mulig å drive barnehage. I 2011 ble det slutt på private barnehagers etableringsrett, og siden er det kommunene som styrer etableringen av barnehager. Dette må private barnehageeiere akseptere.

Kanskje noen politikere ønsker å vurdere barnehagepolitikken sin før høstens valg? Det er jeg sikker på at mange foreldre i sentrum vil sette stor pris på.

Fredrikstad kommune har, som den største barnehageeieren med total styringsrett, alle muligheter til å løse disse utfordringene for foreldre i Fredrikstad sentrum!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags