Faktisk feil fra Rødt om private barnehager

I Fredrikstad driver Læringsverkstedet  Do Re Mi barnehager på Trosvik og Begby. Bildet fra åpningen på Begby i 2008. Foto: Trond Thorvaldsen

I Fredrikstad driver Læringsverkstedet Do Re Mi barnehager på Trosvik og Begby. Bildet fra åpningen på Begby i 2008. Foto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Barna fortjener at vi diskuterer hvordan vi kan skape en enda bedre barnehage, ikke eierform, skriver Randi og Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet barnehager i dette tilsvaret til Hannah Berg, Rødt Fredrikstad.

DEL

Leserbrev

Vi er for velferdsinnovatører som bruker penger på å utvikle barnehagene og løfte dem til et stadig høyrere nivå innen kvalitet i pedagogikk og kompetanse som kommer barna til gode. Hannah Berg i Rødt er på villspor når hun ikke setter seg inn i fakta.

Vi er enormt stolt over den jobben våre ansatte gjør med barna hver eneste dag. De fortjener at vi diskuterer hvordan vi kan skape en enda bedre barnehage, ikke eierform.

Det er helt legitimt å ha et politisk ståsted for eller mot private barnehager basert på ideologi. Men i et innlegg i Fredrikstad Blad 4. april i år vrir Rødt på fakta for å få det til å passe inn i ideologien sin. Det er ødeleggende for debatten og bidrar til å villede foreldre og de som lurer på om de skal jobbe i en barnehage.

Fakta viser at foreldre er mer fornøyd med jobben som gjøres av de ansatte og kvaliteten i de private barnehagene. De store barnehagekjedene har flere av barnehagene som topper Utdanningsdirektoratets liste, sammen med både små og mellomstore private barnehager. Det kan ikke bety annet enn at pengene de fleste private barnehageeiere får går til barna i barnehagen.

Pengene går til barna fordi vi brenner for å skape den beste barnehagen som er å oppdrive.

Kommunene eier 50 prosent av barnehagene, og er dermed den største eieren. De store private aktørene har kun 6 prosent markedsandel. 44 prosentene av private barnehager er enkeltstående og ideelle små og mellomstore barnehager eller mindre kjeder. Og disse private barnehageutbyggere har spart kommunene for nesten 22 milliarder kroner de siste årene (Agenda Kaupang 2017).

Pengene går til barna fordi vi brenner for å skape den beste barnehagen som er å oppdrive. Pengene som tjenes går blant annet til å sikre en utvikling som ligger i forkant av kvalitetskravene som kommer fra myndighetene. Læringsverkstedet har for eksempel i over to år før den nye rammeplanen kom, utviklet et matkonsept i vårt pedagogiske opplegg. I tillegg har vi investert i et eget akademi hvor ledere og ansatte får kompetanseheving. Dette kan vi gjøre fordi vi utnytter det beste ved å være mange barnehager i ett selskap, og samtidig sikre mangfold og lokal frihet.

Private barnehager har også flere pedagoger enn de kommunale barnehagene.

Kommunene får dermed mer igjen for hver skattekronede bruker på private barnehager, både når det gjelder bygging og i kvalitetsheving. Pengene kommer altså barna til gode.

Rødt bruker utdaterte tall som er 5-6 år gamle til å fremme sine påstander, og velger å se bort i fra den store endringen som har vært både på lovsiden og i profesjonaliseringen av barnehagene. Vi vet ikke hvor erfaren Rødt er i å lese regnskapstall og årsrapporter og holde seg oppdatert på fakta, men de bommer stort på to forhold. 1) Espira er ikke eid av et oppkjøpsfond, og 2) Utbyttet fra Læringsverkstedt Prosjektutvikling for fem år siden gikk ikke til eierne, men til barnehageselskapet Læringsverkstedet Gruppen. Det gjorde at Læringsverkstedet igjen kunne investere mer i kvalitet og utvikling – til det beste for barna. De siste årene er det ikke delt ut utbytte fra selskapet.

Private barnehager må føre regnskap. Fakta er at de tok ut kun 0,4 prosent av driftskostnader i utbytte i 2015, noe som viser at Rødt er på villspor. Over 30 prosent av private barnehager går med underskudd hvert år, og flere kjeder må bruke overskudd i en annen barnehage for å sikre driften i barnehagen som har underskudd.

Fakta, ikke følelser. Det er forståelig at Rødt ønsker å ha et politisk standpunkt. Og de må gjerne være uenig med oss i hva som er faglig best for barna. Men det ikke greit at Rødt ikke forholder seg til fakta. Vi håper at debatten fremover baserer seg på fakta, ikke følelser.

Dette er gode grunner til å kjempe for velferdsinnovatørene som gir en stadig bedre barnehagehverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags