Derfor anker barnehagene: Vi pleier å bli enige med kommunene – unntaket er Fredrikstad

Av

Private Barnehagers Landsforbund frykter at andre kommuner kan ta etter Fredrikstad kommunes måte å beregne tilskudd på. – Det vil gå ut over barn i private barnehager. Og det kan ikke vi akseptere uten å få saken prøvd for en høyere rettsinstans.

DEL

Leserbrev

De private barnehagenes søksmål mot Fredrikstad kommune handler om noe viktigere enn tilskuddssatsene for 2014 og 2015. Det handler om å føle trygghet for rettferdig behandling. Og det handler om hvilke metoder norske kommuner skal ha lov til å bruke for å spare penger på bekostning av barn i private barnehager.

19 barnehager som er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) fikk ikke medhold da et søksmål mot Fredrikstad kommune ble behandlet i tingretten i oktober. Vårt og barnehagenes krav var at kommunens tilskuddsvedtak for 2014 og 2015 skulle kjennes ugyldige.

Saken har økonomiske sider. Men vel så viktig er de prinsipielle. La meg derfor oppklare hva saken handler om og hvorfor styret i PBL nå har bestemt seg for å dekke barnehagenes kostnader ved et eventuelt tap i lagmannsretten. Ifølge barnehageloven skal ikke-kommunale barnehager økonomisk behandles likeverdig med kommunale barnehager. Private barnehager finansieres gjennom tilskudd fra kommunen. Tilskuddene beregnes ut fra hvilke kostnader per barn hjemkommunen har i sine egne barnehager.

Når kommunene beregner tilskuddsgrunnlaget, deles enkelt forklart kostnadene i de kommunale barnehagene på antall barn i de samme barnehagene. Derfor er det viktig at både kostnadene og antall barn blir riktig.

Og når vi oppdager noe som ikke er riktig, påpeker vi det, uansett om feilen er til barnehagenes ugunst eller gunst.

Det som kom frem i tingretten i oktober, var at Fredrikstad kommune i noen av sine barnehager har drevet fire spesialavdelinger for barn med et særlig behov for et tilrettelagt tilbud. Kommunen har regnet barna i spesialavdelingene inn i beregningsgrunnlaget for ordinært driftstilskudd, men trukket kostnadene knyttet til ansatte i spesialavdelingene ut av beregningsgrunnlaget.

Barna i spesialavdelingene har, slik Fredrikstad kommune forklarte det i retten, ikke et ordinært barnehagetilbud. Følgelig mener PBL at regelverket ikke åpner for å telle barna inn i beregningsgrunnlaget for ordinært driftstilskudd. Vi mener kommunens regneøvelse har resultert i et annet tilskudd enn det som er riktig. Og når vi oppdager noe som ikke er riktig, påpeker vi det, uansett om feilen er til barnehagenes ugunst eller gunst.

PBL mottar hvert år tilskuddsvedtak fra medlemsbarnehager i mer enn 200 kommuner over hele landet. Mange steder oppdager våre økonomer feil i kommunenes regnestykker. Og de aller fleste steder kommer vi etter hvert til enighet med kommunene om fremgangsmåte og satsgrunnlag.

Unntaket er Fredrikstad kommune, der vi til tross for skriftlig korrespondanse og fysiske møter gjennom flere år, ikke har klart å bli enige. For å få avklart hva som er rett og galt, så til slutt PBL ikke noen annen utvei enn å levere et søksmål.

Saken er dessuten prinsipielt viktig for barnehager over hele landet. Det er fullt mulig å se for seg at kommuner kan henvise til denne dommen, flytte kostnader og barn inn og ut av kolonner i et skjema, og på den måten manøvrere seg bort fra prinsippet om likeverdig behandling. Det vil gå ut over private barnehager. Det vil gå ut over barn i private barnehager. Og det kan ikke vi akseptere uten å få saken prøvd for en høyere rettsinstans.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags