Norske verdier i barnehager og politikken

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Laila-Brith Josefsen: – Stortinget har vedtatt lovene vi som jobber i barnehage og skole har som verdigrunnlag for vårt arbeid. Burde ikke disse verdiene også være politikernes grunnlag for å utvikle politikk?

DEL

Leserbrev 

Barnehageloven og Opplæringsloven har formålsparagrafer som henviser til norske verdier som blant annet respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, og likestilling, verdier som er forankret i menneskerettighetene.

Hvorfor er det ikke disse verdiene politikerne trekker fram når flere av de nå er opptatt av at norske verdier er under press? Hvilke verdier er under press og av hvem?

■ Respekt for menneskeverdet?

■ Nestekjærlighet?

■ Likeverd og solidaritet?

■ Likestilling?

Jeg opplever at noen politikere nå utfordrer grunnlaget for vårt arbeid i barnehage og skole. Det er Stortinget som har vedtatt lovene som vi som jobber i barnehage og skole er pliktige til å ha som verdigrunnlag for vårt arbeid. Burde det ikke da også være disse verdiene politikerne hadde som grunnlag for å utvikle politikk?

Lov om barnehager, utdrag: «Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.»

Opplæringsloven, utdrag: «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.»

Laila-Brith Josefsen

Styrer barnehage

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags