Private barnehager gror opp som paddehatter på bekostning av offentlige

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Rødt Fredrikstad mener det er politisk unnfallenhet som ligger bak når private barnehager vokser og det i neste omgang fører til budsjettsprekk i barnehageetaten.

DEL

Leserbrev 

Fredriksstad Blad skrev 15. mars om at barnehageetaten i Fredrikstad kan gå mot en budsjettsprekk på 25 millioner på grunn av økning av private barnehager i Fredrikstad. Selvsagt blir regningen betalt av kommunens skattekroner. Allerede nå diskuteres det blant politikere hvordan inndekking av disse kostnader skal skje ved blant annet.

■ Ny åpen barnehage med kostnad 1,35 millioner kroner kan utsettes. 

■ Tilbakeholdte/ufordelte midler tenkt til forebyggende tiltak blant barn og unge (2,8 mill.) og tidlig innsats (2,8 mill.) i barnehager og skole kan gå til å dekke merforbruk på barnehage med 5,6 millioner kroner.

Dette er høyst alvorlig.

Utvalgsleder for oppvekst, Siri Martinsen (Ap) er tilsynelatende forskrekket over merutgiftene og har selv ikke noen ideer om hvorfor de private barnehagene plutselig har fått en slik vekst. En ganske defensiv holdning i så måte. Rødt har over lengre tid på nasjonal og lokalt plan frontet motstand mot kommersielle private barnehager med profittmotiv fremfor offentlige virksom med trygg drift for barna med regulerte, arbeids- lønn og pensjonsforhold til ansatte.

Det er en politisk unnfallenhet å la disse kapitalkrefter som står bak kommersiell barnehagedrift få ture frem, ja la dem bare gro opp som paddehatter på bekostning av offentlig virksomhet. Et slikt prinsipielt standpunkt skulle en forvente også av et rødgrønt flertall i Fredrikstad.

Spørsmålene blir:

1) Vil den politiske posisjonen virkelig finne inndekning av disse merkostnader med å strupe de vedtatte tiltak for barn og unge som det adresseres til?

2) Foreligger det en samlet plan for offentlig utbygging og drift av fremtidige kommunale barnehager, og hvilke analyse er den basert på ut fra behov?

3) Hvordan har det rødgrønne flertall tenkt å møte den kommersielle utviklinga av barnehagesektoren, og ivareta kontrollen over offentlig drevne barnehager som prioritet nummer en?

Rådmannen redegjorde allerede i fjor for at regjeringen har strammet inn bevilgningene til kommunene og at Fredrikstad må bli flinkere til å styre økonomien sin på en bærekraftig måte. Et merforbruk på 25 millioner er ikke bærekraftig. Her må kommunen ta grep og det raskt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags