Når barnet ditt blir sykt, må du kanskje være hjemme fra jobb noen dager til barnet blir bedre. Kanskje må du kontakte fastlegen for å få medisiner. Som regel går det raskt over, barnet ditt kan gå på skolen eller barnehagen igjen, og du kan gå på jobb.

Men hva  når barnet ditt ikke blir friskt? Hva når det får en kronisk sykdom hvor man ikke blir frisk? Eller hvis barnet ditt blir alvorlig syk? Hvordan skal man som foreldre finne frem til den informasjonen man trenger eller vite hva man har rett og krav på av støtte og oppfølging?

Ofte får man informasjon igjennom mødre til andre syke barn, via Facebook-grupper og ved å stå  på dag ut og dag inn for å finne informasjonen man trenger. Men dette er foreldre som er i en sårbar situasjon, må vi ha et system som sikker at foreldrene blir sett, hørt og får svar på alle de tusen spørsmål de har så tidlig som mulig.

Jeg mener at økt informasjon til foreldre med kroniske syke barn på et tidlig tidspunkt er avgjørende. Det er viktig at tverrfaglig team settes raskt  ned og at foreldre i dette får hjelp og støtte av blant annet av  helsesøster, sosionom og veileder fra Nav.

Rettigheter, muligheter og krav fremstår ofte som en jungel å sette seg inn i for de enkelte foreldre. Med støtte, veiledning og informasjon blir dette enklere å finne ut.

Fredrikstad kommune har fått på plass et pårørende senter. Dette er et bra tiltak for foreldre med syke barn. Det er allikevel viktig  at dette kommer i tillegg til støtte fra tverrfaglig team satt opp for den enkelte bruker  og foreldre.