KrF er fornøyd: Prioriteringer gir resultater

«Alle taper»: Hele samfunnet taper på at barn vokser opp under utrygghet, understreker, Line Henriette Hjemdal.

«Alle taper»: Hele samfunnet taper på at barn vokser opp under utrygghet, understreker, Line Henriette Hjemdal. Foto:

Av

KrF prioriterer gang etter gang barna våre fordi vi tror at et samfunn som er godt å vokse opp er godt for alle, skriver Line Henriette Holten Hjemdal, KrF.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Leserbrev

I politikkens verden er det å kunne prioritere en av de viktigst egenskapene å ha. Alle politiske partier har mange viktige saker, men når alt kommer til alt må man til slutt velge hva som skal prioriteres først. De siste tre årene har KrF prioritert barna og familien fremfor alt, og dette har gitt viktige politiske gjennomslag for alle barn og særlig de mest sårbare barna også i Østfold. Å satse på barna er også en investering for fremtidens Østfold.

Bekjempelse av vold og overgrep mot barn

Denne perioden har en av KrFs viktigste kampsaker vært å løfte barn som utsettes for vold og overgrep. De barna som har opplevd noe av det mest grusomme en kan tenke seg. Etter å ha fått flertall for en opptrappingsplan for dette ble vi skuffet når regjeringen ikke fulgte opp med konkrete tiltak og penger.

Derfor prioriterte KrF i budsjettet for 2017 nettopp disse sårbare barn og unge. Dette resulterte i at det nå blir bevilget over 500 millioner kroner til forebygging, etterforsking og oppfølging av barn som er utsatt for vold og overgrep. Tidligere har vi også prioritert flere barnehus, slik vi nå ser resultatet av med vårt nye barnehus i Moss.

Flere lærere for de minste barna

I dag er det mange barn som sliter med å finne seg til rette på skolen og som derfor ikke trives eller lærer. For KrF har det vært viktig å prioritere de minste barna på skolen og sikre at de så tidlig som mulig blir sett, og at barn med utfordringer raskt kan få hjelp. Derfor har KrF hatt som en hovedprioritet i budsjettforhandlinger med regjeringen å få flere lærere på barnetrinnet.

For 2015 fikk KrF gjennomslag for å bevilge 200 millioner kroner til flere lærere i 1.–4. klasse. Dette ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2016, der KrF fikk gjennomslag for å styrke satsingen ytterligere med 320 millioner. For Østfold ga dette omtrent 37,8 millioner kroner til flere lærere. Og nå har vi sikret full finansiering av en norm med 16 elever per lærer i småskolen i 2017 med 460 nye millioner kroner.

Økt fokus på psykisk helse

Vårt fylke kommer dessverre ofte dårlig ut på statistikker om psykisk helse. Vi har mange som sliter og som trenger hjelp til å møte livet. En særlig sårbar gruppe blant disse er barn og unge. Derfor har KrF prioritert å løfte nettopp barn og unges psykiske helse.

 Vi har alle en psykisk helse og det er derfor viktig både å forebygge psykiske helseproblemer og å gi hjelp når det trengs. Derfor foreslo vi og fikk gjennomslag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykisk helse, og vi har løftet skolehelsetjenesten som er et viktig lavterskeltilbud.

Gi fleksibilitet og valgfrihet til familien for barnas skyld

KrF har også prioritert å øke engangsstønaden for foreldre som ikke har jobbet før barnet kommer. Dette er særlig viktig for yngre som får barn og som for eksempel fortsatt studerer ved høyskolen vår her i fylket og sikrer at disse familiene har en mer forutsigbar økonomisk situasjon en før. KrF ønsker å øke engangsstønaden til 2G, og vi er glade for at vi i årets budsjettforlik økte den med 25 prosent til 61.120 kroner.

Fleksibilitet og valgfrihet for familier er bunnplanken i KrFs familiepolitikk.

Fleksibilitet og valgfrihet for familier er bunnplanken i KrFs familiepolitikk. Familier er forskjellige og derfor trenger vi ordninger som er fleksible i møtet med de ulike behovene. Derfor har vi valgt å prioritere å øke kontantstøtten slik at de familiene som ønsker at barnet skal være hjemme frem til toårsdagen skal kunne gjøre det. I 2017 øker kontantstøtten til familier med ettåringer til 7500 kroner. Kombinert med økt satsing på barnehage gir dette økt valgfrihet for familiene.

Å satse på barna er også en investering for fremtiden. Ved å løfte tidlig innsats vil flere barn få hjelp tidlig og dermed ha større sannsynlighet for å lære godt og fullføre utdanningsløpet. Ved å legge til rette for valgfrihet for familien gir vi foreldre rom til å være de foreldrene barnet deres trenger. Å prioritere bekjempelse av vold mot barn skaper vi et tryggere samfunn for alle barn. KrF prioriterer gang etter gang barna våre fordi vi tror at et samfunn som er godt å vokse opp er godt for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags