Gir Fredrikstad-skolen god støtte til foreldre med utviklingshemmede barn?

Veslejenta klar for skolen: Men får foreldrene den støtten de kan trenge av kommunen? Lino Lubiana, KrF, stiller spørsmålet.

Veslejenta klar for skolen: Men får foreldrene den støtten de kan trenge av kommunen? Lino Lubiana, KrF, stiller spørsmålet.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Spørsmål om opplegg for barn med utviklingshemming til leder av oppvekstutvalget, møte 8. februar.

DEL

Leserbrev 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) avdeling Fredrikstad har pekt på at det er vanskelig å møte skole og skolesystemet og at kommunikasjonen ofte er krevende. 

Lov om Barn og Foreldre § 30 sier at foreldreansvaret skal utøves ut fra barnet sine interesser og behov og at de som har foreldreansvaret er ansvarlige for å gi barnet forsvarlig oppseding og omsorg, og skal sørge for at barnet får utdanning etter evne og ferdigheter. Det betyr at foreldrene har ansvar for barns læring. Siden jeg er usikker på om foreldre til denne gruppen elever sikres mulighet til å ta dette ansvaret ved nødvendig veiledning og informasjon har jeg følgende spørsmål.

Spørsmål 1:

Når barn med utviklingshemming kartlegges i forkant av utarbeidelse av IOP, er det da slik at det i Fredrikstad kommune har rutine for at skolen sammen med foreldrene går gjennom det som er kartlagt om barnet og får foreldrene være med å utarbeide IOP for barnet?

Spørsmål 2:

Når barn med utviklingshemming er elev ved en av kommunens skoler, har kommunen en veiledningsplikt overfor lærere, ansatte og foreldre. 

Om skolen lokalt ikke besitter nødvendig fagkompetansen, men må hente inn faglig ressurs utenfor skolen, som eksempelvis er kommunens ressursteam eller må få veiledning fra rådgiver hos Statped, er det da slik at foreldre og lærer får samme veiledning slik at hjem og skole får mulighet til lik forståelse av barnets behov, slik at foreldre og lærer har mulighet til å bli enige om samme faglige mål og samme faglige utvikling?

Spørsmål 3:

Har Fredrikstad kommune en skolevegringsplan som både omfatter elever generelt og i tillegg elever med utviklingshemming? 

Vi må gi foreldre mulighet til å være med i et godt hjem/skole-samarbeid. Gode rutiner og planer her vil gjøre hverdagen bedre for barna og lettere for foreldrene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags