Gå til sidens hovedinnhold

Bomring-«kontingent» truer barns fritidsaktivitet

Artikkelen er over 4 år gammel

Svein Femtehjell er kritisk til at bomringen rammer fritidsaktiviteter som er en viktig del av norsk kultur og møteplass for inkludering og sosial nettverksbygging.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hver dag beveger 3000 mennesker seg for å delta i 250 organiserte tiltak innen idretten i Fredrikstad ifølge Fredrikstadidrettens undersøkelse «UKE41». Halvparten av disse tiltakene gjennomføres for barn og unge under 16 år! Hver dag! Med den nye bomringen vil dette kunne få til dels betydelige økonomiske konsekvenser for mange. Nå er idretten i Fredrikstad i betydelig grad preget av lokalidrettslag, slik at i hvert fall de fleste som spiller fotball eller håndball kan utøve idretten sin uten å krysse bomringen. Men det gjelder på langt nær alle.

La oss tenke oss Aleksander som er 15 år, bor på Ambjørnrød og spiller innebandy i Fredrikstad innebandyklubb. Laget hans trener 3 ganger i uka i Kongstenhallen i 35 uker i året. Det er neppe aktuelt å sykle så ofte. Dersom det i det hele tatt er mulig å ta buss vil sannsynligvis reisetida blitt tredoblet. Da står bilen igjen. Pappa kjører. Regnestykke blir ganske enkelt; Bomavgift kr. 25 hver vei 3 ganger i uka i 35 uker gir en bomringkontingent på kroner 5250 pr. år. Det er mer enn dobbelt så mye som Aleksander betaler i kontingent til klubben.

Aleksander har en søster på 8 år, Beate, som går på turn i Fredrikstad Turnforening en gang i uka. Hennes bomringkontingent blir «bare» på kroner 1750 kroner. La oss håpe at Ambjørnrød-familien ikke også har et tredje barn som går på speider`n i Metodistkirken. Vi har i disse regnestykkene ikke tatt med at disse barna skal delta i konkurranser, stevner, sosiale samlinger eller helgeaktiviteter.

Naturligvis vet vi ikke hvilke konsekvenser dette vil ha for deltakelsen i idrettslaget. Noen foreldre vil ikke reflektere en slik kostnadsøkning. Andre vil ta kostnaden fordi deltakelsen i idretten anses som viktig for ungene deres. Men en gruppe foreldre med lave inntekter, eller som ikke synes ungenes deltakelse i fritidsaktiviteter har noen særlig betydning, kan komme til å trekke ungene sine ut av aktiviteten. Kanskje vil det ramme de barna som trenger det mest.

For dette er ikke en utfordring bare i forhold til idretten. Det gjelder for all fritidsaktivitet. Kanskje med større virkning for de aktivitetene som ikke har så mange arenaer for sitt tilbud spredt rundt i kommunen. Fritidssamfunnet ansees som en viktig del av norsk kultur, både i forhold til aktivitetene som sådan og ikke minst som en møteplass for inkludering og sosial nettverksbygging.

For meg er dette en kritisk pasning til samfunnsplanleggere og politikere om at bomringen kan ha konsekvenser som ingen ønsker seg.

For meg er dette ikke et argument mot bomringen. Den er nødvendig og vil ramme oss alle. For meg er dette en kritisk pasning til samfunnsplanleggere og politikere om at bomringen kan ha konsekvenser som ingen ønsker seg. FRID har for mange år siden foreslått et nettverk av minibusser som på kveldstid kan frakte barn og unge til og fra trening og andre fritidsaktiviteter. Kanskje er det nå på tide å ta det fram igjen?

De kollektive transportløsningene i forhold til bomringen har først og sist vært knyttet til arbeid og skole på dagtid. Kanskje er det like viktig å utvikle et gratistilbud med buss på kveldstid, som fergetilbudet på elva? På samme måte som barna i stor grad har blitt uteglemt i fortettings- og boligpolitikken i sentrum, er ungene også i stor grad satt på sidelinjen i debatten om kollektive løsninger i forhold til bomringen. Hva vil ordfører Nygård og det politiske miljøet i Fredrikstad gjøre med det? Det er fortsatt ikke for sent å sette barna på dagsorden!

Kommentarer til denne saken