I skatteforliket har Stortinget vedtatt at det skal innføres en ny skatt på til sammen 3,5 milliarder kroner for finansbransjen i 2017. Regjeringen jobber i disse dager med hvordan skatten skal utformes. De signalene som er kommet tyder på at regjeringen vurderer å ta inn 3,5 milliarder ved å øke arbeidsgiveravgiften for bank og forsikring.

Dette skjer samtidig som finansnæringen har blitt pålagt flere særnorske reguleringer som har svekket finansnæringens egenkapitalsituasjon og forverret konkurransen i forhold til utenlandske aktører.

Styrtrike eiere og lederbonuser kommer ikke til å dekke inn kostnaden med en særskatt for finansnæringen. Kundene og ansatte får regningen. Konsekvensen blir færre arbeidsplasser, færre banker og færre forsikringskontorer i Østfold.

Skatteforliket er det kalt. Det minner mer om et skattesvik i forhold til regjeringens lovnader om satsning på fastlands-Norge, økt pensjonsalder og innsats mot stadig økende arbeidsledighet.

For å dekke inn 3,5 milliarder vil arbeidsgiveravgiften måtte øke med hele 9,6 prosentpoeng, til 23,7 prosent totalt. Normal arbeidsgiveravgift er 14,1 prosent.
Dette vil ramme mindre selvstendige banker i Eika Gruppen ekstra hardt, med mange ansatte og med fysisk tilstedeværelse i lokalmiljøet. Eksempelvis vil en slik avgift redusere DNBs resultat før skatt med tre prosent i 2015, mot 6,6 prosent for Eika-bankene, ifølge beregninger foretatt av Eika Gruppen.

I Østfold har vi fem Eika-banker: Askim & Spydeberg Sparebank, Berg Sparebank, Eidsberg Sparebank, Trøgstad Sparebank og Marker Sparebank.
Næringslivet i Østfold trenger banker med lokal tilstedeværelse, erfaring og kunnskap. Særskatten for finans vil bare sette fart i sentraliseringen av store hjørnesteinsbedrifter, som lokalbanken ofte er. En særlig distriktsfiendtlig arbeidslivspolitikk, er min påstand.

Alle taper: Kundene taper, lokalt næringsliv taper, ansatte taper sin arbeidsplass og kommunen taper skatteinntekter.

Finansnæringen kommer til å tilpasse seg innføring av en finansskatt. Det blir vanlige kunder som må betale prisen og enda flere ansatte med helt normale lønninger vil miste jobbene sine. Myndighetene er i ferd med å sparke bena under en lønnsom og stor arbeidsplass for Østfold, distriktene og landet forøvrig.

Det kan vi ikke sitte stille og se på!