Vi kan ikke motstå fristelsen til å skrive: «Hva var det jeg sa!»

For vel to år siden ble Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Senior Norge, og undertegnede invitert til DNB for å gi uttrykk for seniorenes syn på et prosjekt de var i ferd med å utvikle. Vi møtte en entusiastisk prosjektgruppe bestående av velkvalifiserte, yngre DNB-medarbeidere. Det var et prosjekt basert på spesielle forutsetninger.

DNB hadde besluttet å legge ned en rekke lokal filialer over det ganske land. Medarbeidere under oppsigelse fikk i oppdrag å gi kunder av de respektive filialer som ikke var på nett, nødvendig digital opplæring. Ambisjonene var i orden – alle skulle inn på nett og kunne bruke nettbank. Dette var et kjempeprosjekt og vi kunne ikke annet enn å stille spørsmål om realismen i prosjektet.

Vi gjorde prosjektgruppen oppmerksom på et par forhold. Det første var at de måtte forvisse seg om at de brukte et språk som de var sikre på at kundene ville forstå. Det er veldig lett for spesialister å ikke være oppmerksom på at det er en rekke ord og faguttrykk som er ukjente for dem som ikke er innvidde.

Det andre, og kanskje det viktigste, var at de ikke måtte overvurdere kundenes motivasjon for å ta den opplæring som krevdes. Dette hadde vi kunnskap om.

Det har tatt tid, men det gleder oss at DNB som Norges største bank endelig har forstått dette. Sikkert en dyrekjøpt erfaring!

 

Vi i Senior Norge Østfold hadde før møtet med DNB telefonintervjuet vel 300 av våre medlemmer som ikke var på nett. Ikke en eneste en av disse ga uttrykk for ambisjoner om å komme på nett! De løste sine dataproblemer ved hjelp av barn eller barnebarn, for øvrig en uverdig og lite tilfredsstillende løsning. Forbausende mange fortsetter med brevgiro, telegiro og skranketjenester.

For den siste løsningen er det ågerpriser som gjelder. Rundt 200.000 av DNB sine kunder betaler 350 millioner kroner i gebyrer bare for å betale regningene sine! Vi i Senior Norge Østfold er ikke de eneste som betrakter dette som en uhørt diskriminering av mange eldre som ikke har kommet seg på nett!

DNB gir nå opp å få de analoge kundene inn i nettbanken!

DNB innrømmer at de tok feil – de forholder seg nå til at det er en realitet at svært mange aldri vil komme seg på nett. Hva som enn tilbys av opplæring hjelper ikke når motivasjonen er ikke til stede!

Det har tatt tid, men det gleder oss at DNB som Norges største bank endelig har forstått dette. Sikkert en dyrekjøpt erfaring! Vi i Senior Norge Østfold som arbeider for seniorers, rettigheter, ve og vel, er tilfreds med å høre bankens ambisjoner om å gi sine analoge kunder den oppmerksomhet de fortjener.

DNB sin Canossa-gang må vi kunne notere som en betydelig seier for seniorene!