Alle ansatte med kundekontakt i bank har ambisiøse personlige salg- og budsjettmål. Det måles på antall nye kunder, solgte kredittkort, boliglån antall og volum, spareavtaler i fond, plassering i fond, skadeforsikringer (hus, bil, reise osv.), personforsikringer (død, ufør, sykdom osv.), antall telefoner ut til kunde, antall møter med kunde, rådgiverstyrte møter og kundestyrte møter. Er din kontakt i banken rådgiver eller selger?

Disse ambisiøse målene følges opp av ivrige salgsledere som er skolert i salg og coaching gjennom bankens egen skole. Salgsleder følger opp den ansattes oppnåelse av salgsmål og budsjett daglig, ukentlig og månedlig. I verste fall flere ganger om dagen. Dette praktiseres med små forskjeller i alle banker, bankgrupperinger og finanskonsern i Norge.

Gi oss bankansatte tilliten tilbake. Kast alle målesystemer på sjøen, og ta dem aldri frem igjen.

Personalledelse er i dag ofte erstattet med det vi kaller trafikklys-ledelse og Excel-ledelse. Ledere som kun leser tall og statistikk på en skjerm, hvor alle mennesker (ansatte) er omgjort til tall, streker og farger. Her finnes det ikke rom for medmenneskelighet, forskjellige mennesketyper eller hensyn til livets mange faser.

I målesystemene får salgssjefen varsler når han skal iverksette tiltak overfor medarbeidere som har salgsresultater under gjennomsnitt eller budsjett. Dette skal i følge dagens ledelsesteori virke svært motiverende på de ansatte og føre til en prestasjonskultur i banken. Vi vet med sikkerhet, etter mange samtaler med våre medlemmer i Finansforbundet Østfold, at det virker motsatt. Ansatte blir demotivert av salgspress, umyndiggjøring og «hard HR ledelse».

Har du noen gang opplevd å ha med en ekstra person i ditt kundemøte med banken, i møte eller på telefon? Da skal jeg avsløre hvorfor. Det er salgsleder som «observerer» for å finne ut hva den ansatte skal trene på for å øke produktsalget. For å fremme salgsprestasjoner er salgsleder med på det som kalles «medlytt», for etterpå å «veilede» den ansatte, slik at den ansatte forhåpentligvis selger flere produkter per møte fremover.

Hver dag klokken 0800 møter din kontaktperson i din bank et målesystem som viser hvordan personlige salgsresultater står seg i forhold til personlige budsjettmål. Trafikklys i forskjellige kreative utforminger er mye brukt til dette formålet.

Hvem får lønnsøkning, «grønn eller rød» ansatt? Er det greit å være en» rød» ansatt?

Spørsmålet som melder seg er om man er rådgiver eller selger i bank?

Vi ansatte ønsker å være rådgivere. Når vi snakker med deg, ønsker vi å gi råd og tilby bankens produkter ut fra dine individuelle behov, ikke ut fra ledelsens behov for gode tall i bankens konsoliderte regnskap. Vi ansatte ønsker å være en samtalepartner. Mange kunder opplever at livet ikke er statisk, men at forskjellige situasjoner gjennom et levd liv oppstår, hvor de har behov for en fortrolig samtale med sin bankrådigver.

Det kan være samlivsbrudd, arv, eller foreldre som på grunn av sykdom eller høy alder ikke lengre greier å styre sin økonomi, osv. Rådgivers hverdag består ofte av oppfølgingsmøter med kunder, hvor man går igjennom kundens engasjement eller at kunden har andre behov, uten at det selges produkter. Dette kalles kundeservice og kan ikke måles i salgssjefens målesystemer og er derfor ansett som uproduktiv og unødig tidsbruk.

Finansforbundet Østfold ønsker å gi en klar beskjed til ledere på alle nivåer i Bank-Norge: Gi oss bankansatte tilliten tilbake. Kast alle målesystemer på sjøen, og ta dem aldri frem igjen. Over tid er det fornøyde kunder og ansatte som er den mest lønnsomme forretningsideen for Bank-Norge. Tillit og frihet til å gjøre en god jobb, det er hva en bankansatt i år 2016 trenger.