I et debattinnlegg i Fredriksstad Blad 31. mars, avslutter leder i Finansforbundet Østfold, Hans Petter Lier, med følgende: «Over tid er det fornøyde kunder og ansatte som er den mest lønnsomme forretningsideen for Bank-Norge. Tillit og frihet til å gjøre en god jobb, det er hva en bankansatt i 2016 trenger.»

Dette er godt oppsummert og vi er helt enige. Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i resten av innlegget. Lier beskriver en hverdag med ekstrem salgsmåling der «salgsledere følger opp den ansattes oppnåelse av salgsmål og budsjetter daglig, ukentlig og månedlig. I verste fall flere ganger om dagen.» Finansforbundets representant gir uttrykk for at dette er normen i alle banker. Det er det ikke. Dersom det faktisk er slik enkelte steder, er det et lokalt ledelsesproblem og ikke beskrivende for en hel næring.

Alle banker i Norge har gjennom sitt medlemskap i Finans Norge og Finansnæringens autorisasjonsordninger blant annet forpliktet seg til å;

• Etterleve bransjestandarder – herunder God rådgivningsskikk og næringens felles kompetansestandard for rådgivning og salg.

• Unngå rutiner og systemer, herunder insentivsystemer, som fremmer kortsiktig tenkning og på lengre sikt skader bedriftens interesser, bedriften selv og den samlede finansnæringen.

Punktene er sakset fra Finansnæringens etikkplakat som er vedtatt av hovedstyret i Finans Norge.

Kundenes interesser skal gå foran bankens.

Alle finansielle rådgivere i bankene og deres ledere er trent opp til, og skal sørge for, at all kunderådgivning gjennomføres etter reglene for god rådgivningsskikk. Det betyr blant annet at kundens interesser skal gå foran den enkelte rådgiver eller bankens interesser, og at kundens ønsker og behov skal være det som avgjør utfallet av kundemøtet.

For å kontrollere at god rådgivningsskikk følges, vil ledere delta i kundemøtene gjennom «medlytt». Slik kan de også sikre at medarbeiderne har rett kompetanse. Medlytt benyttes altså for å sikre kvaliteten i møtet og skal ikke være et verktøy for å øke salg på bekostning av kundens interesse.

Kompetente rådgivere.

Fra 2009 og frem til i dag er det i overkant av 7300 finansielle rådgivere som har bestått både kunnskapsprøver i fag og praktiske prøver i god rådgivningsskikk. Per i dag er det 6325 aktive autoriserte finansielle rådgivere. Over hele landet oppsøker kunder rådgivere for å gjøre informerte og økonomisk gode valg. Vi er stolte av den jobben rådgiverne gjør for kundene og det kompetanseløftet de har vært med på.

Dersom Finansforbundet i Østfold opplever en annen virkelighet, anbefaler vi at Lier tar dette opp gjennom de rette kanaler.