Smart pendlerparkering – billig for den som må bruke bil

Pendlerparkeringen Kristoffer Hagen ser for seg ved kommende Grønli stasjon bygger på samme teknologi som den  Fredrikstad kommune bruker i parkeringshusene i St.Hansfjellet og Apenesfjellet.

Pendlerparkeringen Kristoffer Hagen ser for seg ved kommende Grønli stasjon bygger på samme teknologi som den Fredrikstad kommune bruker i parkeringshusene i St.Hansfjellet og Apenesfjellet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Teknologien gjør det mulig å tilby rimelig parkering for den som ikke kan gå, sykle eller ta buss til toget, forklarer Kristoffer Hagen, og anbefaler dette for nye Grønli stasjon.

DEL

Kronikk

Bane NOR har varslet at pendlerparkering fjernes når stasjonen flyttes til Grønli. Årsaken er at dagens pendlerparkering er i strid med nullvekstmålet for privatbil og konkurrerer med buss, sykkel og gange. Flere frykter at en stenging derimot vil øke biltrafikken til Råde fordi mange ikke har noe alternativ. Men det er faktisk mulig å løse dette på en bedre måte.

Det er velkjent at folk velger bilen dersom det ikke er noen store hindringer fra å gjøre dette. En undersøkelse som Transportøkonomisk institutt utførte for noen år siden, viste at flertallet av de parkerte bilene på Fredrikstad stasjon var eid av personer som bodde innen gang- og sykkelavstand eller med godt busstilbud til stasjonen. Det er mye som tyder på at en større gruppe pendlere kjører bil til stasjonen når det er ledig på parkeringen, og benytter buss, sykkel og gange når parkeringsplassen er full. Det er altså første mann til mølla prinsippet som gjelder.

Trolig vil fjerning av pendlerparkering føre til at bilbruken totalt sett reduseres, selv om noen pendlere tvinges vekk fra toget og ut på langtur til for eksempel Oslo eller Råde.

Dersom dette innføres på dagens parkeringsplass ved Fredrikstad stasjon, vil det nok koste litt å sette opp nummerskiltskannere, men det vil trolig lønne seg i lengden.

Men en bedre måte å løse dette på er å innføre noe jeg vil kalle «smart pendlerparkering». I denne ordningen gis det kun rabatt til de som må benytte bil til stasjonen, altså de bilistene som ellers måtte kjøre langtur til for eksempel Oslo eller Råde.
Enkelt forklart tar «smart pendlerparkering» utgangspunkt i parkeringssystemet i kommunens parkeringshus, men med en tilleggsfunksjon som pendlerne kan registrere seg for. For å få pendlerrabatt må pendleren, på samme måte som i dag, først koble bilens nummerskilt til en kundekonto hos NSB, der det automatisk kontrolleres om det er gyldig togbillett for parkeringstidspunktet.

Dersom dette oppfylles kan et datasystem ved hjelp av bilens nummerskilt raskt finne ut hvilken adresse bilen er registrert på, og undersøke om det er mulig å gå, sykle eller ta buss til stasjonen fra denne adressen og for det klokkeslettet bilen parkeres på. Det bør selvsagt legges inn unntaksordninger for dem som må hente barn i barnehage, reiser før første bussavgang eller av andre grunner må benytte bil til stasjonen. Det å legge inn støtte for enkeltbilletter vil også være svært nyttig for arbeidstagere med hjemmekontor, men som må til Oslo noen ganger i måneden. Finner systemet ut at bilbrukeren ikke har krav på pendlerparkeringen, må det betales ordinær parkeringsavgift.

Etter innføringen av det nye kollektivtilbudet i Nedre Glomma er det mulig å ta buss til morgentogene klokken 06.07 eller 06.38 fra store deler av Fredrikstad kommune. Til og med fra utkantområder som Skjærviken vil man kunne rekke jobb i Oslo klokken 08 kun med buss og tog. Hver dag er det 1400 personer som tar toget fra Fredrikstad, hvorav kun et mindretall benytter seg av den 245 plasser store pendlerparkeringen.

Dersom dette innføres på dagens parkeringsplass ved Fredrikstad stasjon, vil det nok koste litt å sette opp nummerskiltskannere, men det vil trolig lønne seg i lengden. Det vil også bli et bedre parkeringstilbud totalt sett, spesielt for de pendlerne som må kjøre bil til stasjonen og som i dag bare kan benytte toget om morgenen før parkeringsplassen blir full av sentrumsfolk.

Smart pendlerparkering vil føre til at det som i dag er en konkurrent til bussen, vil redusere biltrafikken. Den gir pendlere som i dag kjører bil til Oslo et godt alternativ med toget, og dermed også føre til flere togreiser. En smart pendlerparkering vil også føre til at de som kan benytte kollektiv, sykkel og gange til stasjonen vil gjøre dette, noe som støtter opp om kollektivsatsinger og gir store folkehelsegevinster.

Smart pendlerparkering har altså svært store fordeler for alle reisegrupper, og er et mye bedre alternativ enn å fjerne parkeringsplassen på stasjonen som Bane NOR nå foreslår.

Kristoffer Hagen

  • Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
  • Fra Selbak
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags