InterCity er definitivt ikke utdatert

Ny InterCity-stasjon i Fredrikstad: – InterCity-utbyggingen gjør toget til det foretrukne transportmiddelet mellom byene i Østfold og resten av Østlandet. Utbyggingen vil også øke konkuranseevnen både for godstrafikk og langdistanse persontrafikk, skriver Kristoffer Hagen.

Ny InterCity-stasjon i Fredrikstad: – InterCity-utbyggingen gjør toget til det foretrukne transportmiddelet mellom byene i Østfold og resten av Østlandet. Utbyggingen vil også øke konkuranseevnen både for godstrafikk og langdistanse persontrafikk, skriver Kristoffer Hagen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Ofte trekkes det frem at dagens InterCity-utbygging ikke vil oppfylle kravene i Parisavtalen. Det stemmer definitivt ikke, fastslår Kristoffer Hagen.

DEL

Leserbrev 

Den siste tiden har det kommet flere innlegg som påstår at den vedtatte InterCity-utbyggingen er utdatert og/eller at den ikke tar hensyn til miljøkrav, gods- og langdistansepersontrafikk. Ofte trekkes det frem at dagens utbygging ikke vil oppfylle kravene i Parisavtalen.

Stemmer dette?

Definitivt ikke! Parisavtalen nevner ikke ordene tog, jernbane, vei, gods eller for den saks skyld Østfoldbanen! Parisavtalen krever kun at Norge og andre land skal redusere sine klimagassutslipp for å overholde to-gradersgrensen. Hvordan Norge gjør dette er uproblematisk. Man kan øke utslippene i en sektor, men da må man redusere i en annen.

Så Parisavtalen har ikke endret på noen ting og det har heller ikke kommet noen andre avtaler i løpet av de knappe fem årene som har gått siden InterCity-utredningen ble fullført i 2012. Det er ikke noe ny kunnskap om menneskeskapte klimaendringer som krever endringer for InterCity på Østfoldbanen. Hvis man ser på omtalen ved forrige planleggingsrunde for InterCity på Østfoldbanen, på begynnelsen av 90-tallet, var klimaendringene like viktig som i dag!

InterCity-utbyggingen gjør toget til det foretrukne transportmiddelet mellom byene i Østfold og resten av Østlandet. Til forskjell fra det mange påstår, vil utbyggingen også øke konkuranseevnen både for godstrafikk og langdistanse persontrafikk.

For godstrafikken planlegges det å kjøre ett godstog i timen på Østfoldbanen ved fullført dobbeltspor til Halden. Det er også muligheter for å øke godskapasiteten ytterligere ved å oppgradere Østre linje og beholde dagens enkeltspor mellom Sarpsborg og Halden som godsspor. Dette vil være mer enn nok til å dekke godstrafikken på jernbanen i overskuelig fremtid.

Er avstanden lenger enn 1000 kilometer, er det i praksis umulig for konvensjonelle tog å utkonkurrere fly.

For langdistanse persontrafikk vil det være mulig å kjøre ett persontog i timen med redusert stoppmønster og hastighet på opp mot 250 km/t. Dette vil bruke kun 55 minutter mellom Oslo og Halden. Men dette vil nok ikke realiseres før dobbeltsporet bygges videre fra Halden. Dobbeltsporet videre fra Halden er ikke inne i NTP, men jeg vil anslå at dette vil stå ferdig rundt 2050. Men hvis man fortsetter i tempoet til dagens regjering kan det bli så sent som 2070.

I henhold til Urbanet Analyse sin utredning «Markedspotensial for nye togkonsepter i korridoren mellom Oslo og København» vil et persontog med redusert stoppmønster og hastighet på opp mot 250 km/t, kombinert med økt frekvens (ett tog i timen), være nok til å ta 84 prosent av transportmarkedet i konkurranse med fly mellom byene Oslo og København og 100 prosent av markedet mellom Oslo og Gøteborg.

Lengre sydover taper toget raskt terreng mot flyet. I praksis går det en grense ved 1000 kilometer. Er avstanden lenger enn 1000 kilometer, er det i praksis umulig for konvensjonelle tog å utkonkurrere fly. Oslo-Hamburg er på 930 kilometer og kommer innenfor denne grensen, men Oslo-Amsterdam og Oslo-Paris er en tapt sak. Skal toget konkurrere på avstander over 1000 kilometer, må man se på andre teknologier, slik som maglev. Og maglev er et helt separat system som må bygges ut helt uavhengig av InterCity.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags