Foreslår togtrasé sør for Sarpsborg med stasjon over Sandesund

Nicholas Christiansen har laget denne skissen med Intercity-trase gjennom Sarpsborg og  stasjon som ligger på en bru over Sandesund. Videre sørover vil den krysse Glomma sør for Borregaard.

Nicholas Christiansen har laget denne skissen med Intercity-trase gjennom Sarpsborg og stasjon som ligger på en bru over Sandesund. Videre sørover vil den krysse Glomma sør for Borregaard.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nicholas Christiansen foreslår ny togtrasé gjennom Sarpsborg i bru over Sandesund og under E6. – Slik får byen fortsatt en sentrumsnær stasjon, argumenterer han.

DEL

Leserbrev

Når man leser avisene virker det som folk i Sarpsborg har gått helt fra vettet i jernbanesaken. Noen vil ha rett linje, andre mener at Fredrikstad ihvertfall ikke skal få Intercity og andre igjen ønsker dobbeltsporet velkommen. For en som bor i “den andre byen” kan det hele virke noe rart.

Men jeg forstår at planene for dobbeltspor kan sette følelser og sinn i bevegelse. Det rører ved noe av den lokale identiteten, ved det å kunne være med i en demokratisk selvbestemmelse over egen by. Her kommer en stor statlig aktør og vil “pålegge” byen noe. Men mye av debatten er også knyttet til aksjon rett-linje og ønsket om å bygge en høyhastighetsbane gjennom Østfold utenfor bysentrene.

Inntil nylig har forsåvidt dette vært to separate debatter, men nå da Sarpsborg har fått et nytt parti som har fått stor oppslutning på partibarometeret, har dette endret deg. Dermed er jernbanesaken i Sarpsborg med ett blitt en varm politisk potet og det er vanskelig å skille kommunens jernbanepolitikk fra den mer regionale.

Det er ikke rart at mange ikke ønsker å få hjemmene sine rasert av et dobbeltspor som ikke nevneverdig minsker reisetiden til Oslo. Og det er et faktum at mange hus blir revet hvis og når den planlagte stasjonen ved Glengshølen blir en del av Intercity-prosjektet, vi ser allerede hvordan dette kan arte seg ved å besøke Moss stasjon og området rundt. Mange og lange år vil Sarpsborg sentrum være en byggeplass og mange må finne et nytt sted å bo, selvfølgelig med kompensasjon fra statens side.

Rett linje-tilhengerne mener at det er mer fremtidsrettet med en felles stasjon på Rolvsøy hvor Intercity-sporet går rett fra Råde til Skjeberg og Halden, dette kan synes praktisk på flere vis mens andre har argumentert med at dette vil kreve store inngrep i naturen i Fredrikstadmarka samt at byggeforholdene på begge sider av Glomma ved Rolvsøy er vanskelige, vi ser at en “liten” bro som i dag bygges på Ørebekk over Seutelven skaper store problemer på grunn av grunnforhold og kvikkleire.

Og vi vet Østfold er rikt på kvikklere. Dobbeltsporet, som krever bedre grunnforhold enn gårsdagens jernbane, må bygges mest mulig på gode grunnforhold. Men, vi vet at dette blir vanskelig over hele den planlagte traseen, både gjennom byene og ved en eventuell rett linje. Grunnforholdene mellom Råde og Fredrikstad vet vi har forskjøvet utbyggingen frem i tid, da vil også en fremtidig utbygging sør for Sarpsborg antakelig kreve store ressurser og mye god planlegging, uansett trasévalg.

Vi vet likevel at gang på gang har departementet presisert at Stortinget har bestemt at Intercity-utbyggingen skal innom byene, dette bør man respektere ellers kan man i “worst case scenario” som Kristoffer Hagen i et avisinnlegg skisserer komme til at dobbeltsporet aldri kommer til Sarpsborg, men går fra Fredrikstad direkte til Halden. (Fredrikstad blad 26 februar 2019) Og dette er vel akkurat det motsatte av hva mange ønsker, for man ønsker vel ikke at Sarpsborg skal komme i bakevja?

Det er likevel noen tanker som burde være mulig å kombinere, er det mulig å være pragmatiske? Kan man klare å ha flere tanker i hodet samtidig? Jeg tror det, og det å kunne klare å samarbeide på tross av meningsforskjeller bør være mulig, selv om det politiske klimaet i dag i stor grad har steile fronter. Det er garantert mange følelser i sving.

Stortinget har uttrykt ønske om at Intercity skal gjennom byene, men de har ikke presisert hvor i byene disse stasjonene skal ligge, de bør bare oppfylle målene om mindre bilkjøring, mer kollektivbruk og mer sykkelbruk. Glengshølen og dagens jernbanestasjon oppfyller en slik plassering, og det kan være mest naturlig å tenke seg å opprettholde den plasseringen. Men da må man som nevnt rive flere hus, og en fremtidig jernbanebro over Sarpefossen vil også rasere Tarris og de historiske minner der, men også mye i Hafslund-området.

Finnes det da andre plasseringer som likeså godt kan tilfredsstille Stortingets krav og kanskje også befolkningen i Sarpsborgs krav? Kan man finne en løsning som også kunne redde Tarris og skjerme Hafslund og områdene østover?

En mulighet som de stridende parter kanskje kunne enes om, er å tenke seg en stasjonsplassering ved Sandesund. Dette er i dag et område ikke langt fra bykjernen, noe lenger fra sentrum enn dagens stasjon, men byen er i ekspansjon, det er mulig å tenke seg fremtidig utbygging som knytter seg til dette området. Viktige bussruter går allerede i dag gjennom området og det er færre hus som må rives i dette området. Nærheten til E6 er også optimal.

Et fremtidig dobbeltspor vil frem til Sandesund-området følge planlagt trasé som hadde gått gjennom byens sentrum, men ved Sandesund vil sporet heller kunne gå under E6 og gå i en stor bue mot en mulig fremtidig bro like nord for Sandesundbrua, sør for Borregaard fabrikker. Kristoffer Hagen har tidligere skissert en slik stasjon som ligger i en forlengelse av en bru. Ved å plassere stasjonen her får man den løftet opp fra bebyggelsen, den bygges på pilarer, likt Sandesundbruas bropilarer, den vil krysse like under Sandesundbrua og svinge svakt sørover over Glomma og kan derfra følge E6 i retning Halden. Stasjonen vil kanskje også være med på å minske reise hastigheten ved å ikke gå innom det nordlige sentrum?

En slik løsning vil knytte Sarpsborg til Intercity-nettet, den vil ta det beste med seg fra rett linje som tenker seg en fremtidig høyhastighetsbane, i rett linje nedover Østfold, de får ikke stasjon på Rolvsøy, men de får en fremtidsrettet stasjon rett utenfor bysenteret og mer i knutepunktet hvor mange bor og hvor mange lett kan ha tilgang til stasjonen. Kanskje kan det være med på å drive frem et høyhastighetsnett? De som ikke vil ha et dobbeltspor gjennom sentrum av byen kan glede seg fordi en slik løsning redder dagens bebyggelse i stor grad, og de historisk interesserte kan puste lettet ut fordi en slik løsning vil spare Tarris og de historiske områdene for rasering.

Men, og det er viktig å huske på, for å komme til en løsning som kanskje kan roe gemyttene, og som kan være spiselig hos Bane Nor, må kommunen (Sarpsborg) ville forhandle med Bane Nor. Skal kommunen tørre å ville stå samlet må partene også gjøre det, er også partene villige til dette?

Nicholas Christiansen

Lærer

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags