Er det sikkert Jon Jacobsen har rett om togtrasé?

Grønli stasjon slik den kan komme til å se ut der den er plassert under jorden mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole. Riksvei 110 kommer ut av tunnel under  Bratliparken og går i retning St.Croix nede til venstre i bildet. Rolf M. Gjermundsen skrivet at det er bare å glede seg til mange år med dype hull ved Grønli.

Grønli stasjon slik den kan komme til å se ut der den er plassert under jorden mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole. Riksvei 110 kommer ut av tunnel under Bratliparken og går i retning St.Croix nede til venstre i bildet. Rolf M. Gjermundsen skrivet at det er bare å glede seg til mange år med dype hull ved Grønli. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rolf M. Gjermundsen: – Fredriksstad Blad er talerør for den urbane, sentrumsnaive oppfatning om at hele byens fremtid hviler på fortetting, høye hus og gangavstand for alle mellom Grønli og Værste.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innholdsredaktør Jon Jacobsen har den siste tiden tatt på seg rollen som sannhetsvitne for den rette jernbanelinje direkte til Fredrikstad sentrum og Grønli. I en kommentar publisert på nett i begynnelsen av uke 11, og på trykk i papirutgaven fredag 15. mars, gjør han i en lett harselerende tone rede for hvor dumme et mulig flertall av Sarpsborgs innbyggere er som ikke vil ha dobbeltsporet jernbane og ny stasjon i sentrum av byen.

Han forteller om herrene Steinar Haakenstad og Per Olav Toftner som har fått oppslutning om stiftelse av to lokalpolitiske partier til høstens kommunevalg. Han konkluderer med at de nevnte herrer muligvis kan vinne frem ved høstens valg og komme i posisjon til å påvirke, og at det hele kan ende opp med at dobbeltsporet kommer til Grønli og videre til Rolvsøy, men at det stopper der.

Mye tyder på at Bane NOR og Veivesenet ikke vet hvordan de skal løse oppgavene med dobbelt spor, og trippelt spor i stasjonsområdet på Grønli.

Han sier ikke at det disse sarpingene egentlig ønsker er en grundig og rettferdig konsekvensutredning av alternativet rett linje fra Råde til Skjeberg med en mulig sentralstasjon for Nedre Glomma i området rundt Rolvsøy. For Grønli stasjon står støtt i Intercity-planene, uansett hva Sarpsborg måtte ha av ønsker, sier han selvsikkert.

Og her er vi ved sakens kjerne sett fra Fredriksstad Blads side som talerør for den urbane, sentrumsnaive oppfatning om at hele byens fremtid hviler på fortetting, høye hus og gangavstand for alle mellom Grønli og Værste. Resten av Fredrikstad er det ikke så farlig med, tenker avisa. Det er sentrum som gjelder og det er her vi er, midt på torvet og med kort vei til både Grønli stasjon og Stadion.

Det er grunn til å lure på, og kanskje spørre, om sjefredaktøren og innholdsredaktøren i avisa har vært inne å tanken om å sette av et par timer, ta toget til Sarpsborg og be om et møte og et intervju med herrene Haakenstad og Toftner. Det kunne gitt mulighet til å fortelle leserne av Fredriksstad Blad om hvordan og hvorfor noen tenker som de gjør der oppe ved fossen. Og hvordan det er mulig at det etter hvert tilsynelatende er mange som tenker slik. Kan det for eksempel være at det finnes litt logisk og fornuftig tankegods å bringe frem.

I en ny kommentar fra Jacobsen i tirsdagens nettavis tenker han at nå slår vi spikeren ettertrykkelig på plass en gang for alle. Han refererer til at samferdselsminister Dale, som også er fungerende justisminister, i et svar i spørretimen i Stortinget skal ha sagt at han ikke ser noen grunn til omkamper om trasévalg for Intercity-løsningen i Østfold. Så det så!

Alle som kan litt om det politiske spillet vet at Dale ikke kan si noe annet på nåværende tidspunkt. Byråkratene i Jernbanedirektoratet og planleggerne og ingeniørene i Bane NOR arbeider målrettet hver dag med de oppdragene de har fått. Det skulle ta seg ut om samferdselsministeren i en spørretime i Stortinget skulle gi uttrykk for at trasévalgene kan vi godt se på en gang til. Det går ikke.

Trasévalgene som det arbeides med i dag vil kun komme til ny vurdering hvis de åpenbart ikke er teknisk og fysisk gjennomførbare, hvis de blir ut over alle grenser kostbare eller om de lokale arbeiderpartistyrte kommunene ber om en ny vurdering. I Sarpsborg kan det siste bli mulig etter høstens valg. I Fredrikstad har toget gått, eller sagt på en annen måte; toget er tenkt å skulle komme.

Men det er ikke sikkert at det blir slik. Mye tyder på at Bane NOR og Veivesenet ikke vet hvordan de skal løse oppgavene med dobbelt spor, og trippelt spor i stasjonsområdet på Grønli, samtidig med ny, firefelts vei inn til, og gjennom, det samme området. Det alle som har fulgt med litt vet, er at det i området ved Grønli er mye usikkerhet rundt grunnforholdene, og med måten det er turnert på ved kryssing av Seutelva ved Ørebekk, er det bare å glede seg til mange år med dype hull ved Grønli.

Det er ulike meninger om hvem som skal velge trasé for dobbeltsporet jernbane. I Råde er det for tiden fire ulike forslag som skal vurderes. Bane NOR har utredet og vil komme med anbefaling, men det er Råde kommune som skal bestemme. I praksis betyr det at Råde kommune bør bestemme det som Bane NOR anbefaler, for de andre alternativene er enten for teknisk vanskelige eller samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Og da går ikke det.

Et annet spørsmål som dukker opp er hvorfor det er viktig med en jernbanestasjon ute på et jorde i Råde? Det er enkelte, såkalte forståsegpåere som spør om det samme når det gjelder Rolvsøy. Tenker Bane NOR i sitt oppdrag at Råde stasjon skal være en viktig pendlerstasjon som i dag? Og i så fall; hvem tenker Bane NOR det er naturlig for å benytte en slik pendlerstasjon? Er det brukere fra de vestlige Fredrikstad og vestlige Sarpsborg? Det blir ikke mye redusert biltrafikk av det, men det angår vel ikke Fredrikstad sentrum.

Det er mye å spørre om hvis man bare tenker litt, herr innholdsredaktør Jacobsen.


Rolf M. Gjermundsen

Pensjonist og samfunnssynser

Trollstien, Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken