Ordfører og gruppeledere: Uventet og uholdbar Intercity-utsettelse

– Vei- og baneprosjektet på Grønli er det som i løpet de neste åtte - ti årene vil føre til de største endringene av bystrukturen vår, minner de sentrale Fredrisktad-politikerne om. De krever forutsigbarhet når byutviklingen må tilpasses dette store statlige prosjektet.

– Vei- og baneprosjektet på Grønli er det som i løpet de neste åtte - ti årene vil føre til de største endringene av bystrukturen vår, minner de sentrale Fredrisktad-politikerne om. De krever forutsigbarhet når byutviklingen må tilpasses dette store statlige prosjektet.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Stå ved lovnadene til pendlere, innbyggere, næringsliv, kommuner og fylker på Østlandet! oppfordrer ordfører og samtlige gruppeledere i Fredrikstad.

DEL

Leserbrev
For 24 år siden, i 1994, startet planleggingen av dobbeltsporet fra Oslo til Fredrikstad (og Halden). Planen for nytt dobbeltspor gjennom Fredrikstad ble klar i 1996. Nasjonale myndigheter lovet bygging innen ti år. Slik ble det ikke.

19 lange år senere, i mars 2013, mottok vi den gledelige nyheten om at Intercity gjennom Østfold endelig var tatt inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Dobbeltsporet til Fredrikstad skulle realiseres innen 2024 (videre til Sarpsborg i 2026 og Halden i 2030). Lovnaden ble gjentatt da Nasjonal transportplan ble rullert så sent som i 2017. Ved behandlingen av NTP i 2013 og 2017 var det bred politisk enighet om denne fremdriften. I den grad det har vært ulik politisk oppfatning, har det handlet om ønske om enda raskere fremdrift.

Fremdriften for utbygging av Intercity er basert på fagetaten Jernbaneverket, nå Bane Nor, sine forslag.

Da Bane Nor
mandag 19. februar gikk ut og varslet at målet om å ha ferdig Intercity til Fredrikstad i 2024 er urealistisk, oppsto dermed en uventet og ikke minst uholdbar situasjon.

1. For det første har prosessen allerede tatt for lang tid. Dobbeltsporet er flere år på overtid.

2. Dette vil være et løftebrudd overfor alle som hver dag er avhengige av toget som transportmiddel.

3. En eventuell utsettelse fører til at toget ikke kan øke sin kapasitet/hyppighet og vil dermed ikke bidra til at vi når målet om nullvekst i privatbilismen i Nedre Glomma.

4. Beboere og næringsdrivende må leve enda lengre i uvisshet om de blir berørt av jernbaneutbyggingen.

5. Byutviklingen blir satt på hold. Jernbanebyggingen dreier seg nemlig ikke bare om skinnelegging. Flere andre store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter risikerer å måtte bli utsatt på grunn av en eventuell forsinkelse i Intercity-utbyggingen. Konkret dreier det seg om riksvei 110 fra Simo til Grønli, fylkesvei 109 ved Råbekken og Rolvsøysund og ikke minst utviklingen av Grønli-området.

Vei- og baneprosjektet på Grønli er det som i løpet de neste åtte – ti årene vil føre til de største endringene av bystrukturen vår. Nasjonal transportplan har ligget til grunn for fremdriftsplanene.

I Fredrikstad er vi avhengig av at Staten gir oss gode styringsdokumenter. Nasjonal Transportplan skal og må være et troverdig og forutsigbart dokument og styringsverktøy.

Bane Nor argumenterer med økte kostnader ved å holde vedtatt fremdrift. Trekker man fra kostnadene våre lokalsamfunn påføres gjennom nye utsettelser, vil samfunnsregnskapet trolig gå i pluss.

Dobbeltspor gjennom Østfold-byene er ikke bare et virkemiddel for å frakte folk ut og inn av Oslo, men også for å binde Østfold-byene sammen på en ny måte. Vi er bekymret for Fredrikstad og vi er ikke minst bekymret for situasjonen i våre nabobyer Sarpsborg og Halden som ligger lenger ut på linjen.

Vi har en klar og tydelig felles forventning til regjering og storting: Stå ved lovnadene til pendlere, innbyggere, næringsliv, kommuner og fylker på Østlandet! Vi kan på ingen måte akseptere at nasjonale myndigheter svikter oss nok en gang.


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags