Kjære alle dere ledende politikere i Fredrikstad som med innlevelse har skrevet under på et innlegg vedrørende planene om dobbeltsporet jernbane gjennom Fredrikstad sentrum.

Det er besnærende at dere innleder med å bite dere fast i planer og lovnader om nye jernbanespor gjennom Fredrikstad som er mer enn 20 år gamle. Den gangen syns vi fremdeles det var litt langt opp til Sarpsborg, og egentlig var det vel ingen av oss som ønsket seg dit. Det at sarpingene måtte reise om Fredrikstad hvis de skulle ta toget til Oslo, var også helt naturlig. Sentralsykehuset for Østfold lå naturlig plassert på Cicignon ved jernbanestasjonen, og eneste veiforbindelse til Kråkerøy var den gamle brua fra 1957. Bryggepromenaden var på idéstadiet og Værste lå nesten helt brakk. Det var bare et par krøllete hoder som hadde tanker om hva det kunne bli der i fremtiden, og på Rolvsøy var det bare Østfoldhallen som tronet i ensom majestet langs Dikeveien.

Det skjer ting i løpet av 20 år. Mye mer enn vi ser for oss med vår begrensede fantasi.

Midt i januar arrangerte Bane Nor informasjonsmøter i Sarpsborg og Fredrikstad hvor fagfolkene og spesialistene fortalte at alt var i rute med planleggingen og at vi nå sto foran trasévalgene. De la ikke skjul på at det var utfordrende og problemfylte prosesser som lå foran, men det ble ikke sagt et ord om pengemangel og mulige forsinkelser. Spørsmålet om tunnel gjennom Ambjørnrød ble skrinlagt med henvisning til tidsaspektet og merkostnader. Og dere ledende politikere i Fredrikstad bøyde hodet og sa: «ja, da må det vel bli sånn da.»

Midt i februar derimot leverte sjefen i Bane Nor en rapport til Jernbanedirektoratet hvor han gjorde rede for alle problemene han så med gjennomføringen av jernbaneutbyggingen på Østlandet innenfor den tidsrammen Stortinget har bestemt i transportplanene. Det trengs mer tid til planlegging og det er sannsynligvis ikke nok penger heller i første omgang. Dessuten er han usikker på om Bane Nor har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre alle de krevende jernbaneprosjektene på så kort tid.

Det vil føre for langt å gå inn i alle de problemene sjefen i Bane Nor har å stri med, men vi, og dere kjære, ledende politikere, kan hjelpe ham med et par ting. Dere må bare først rette hodet og nesa fremover i tid, for eksempel 20 eller 40 år, og forsøke å se for dere hvordan Nedre Glomma-regionen ser ut da. Vi vet vel allerede nå at det blir mange nye leiligheter i og i nærheten av Fredrikstad sentrum, og det blir sikkert fint. Og det kan bli skikkelig fint uten et sammensurium av firefelts veier og tre til fire spors jernbanestasjon midt i smørøyet. Dere kan si til sjefen i Bane Nor at han bør se på et alternativ med rett dobbeltsporet jernbane fra Råde til Skjeberg med sentralstasjon og trafikknutepunkt på Rolvsøy, og at vi kommer til å bruke eksisterende jernbanespor til lokaltrafikk mellom sentrum i Sarpsborg og Fredrikstad og til den nye stasjonen på Rolvsøy.

Dere vet jo at det er her den store befolkningsveksten kommer i løpet av de neste generasjonene. Hvis han kan konsentrere seg om det, slipper han å tenke på at han skal forstyrre eksisterende togtrafikk i anleggsperiodene. Alt kan bygges ferdig før den endelige sammenkoblingen skjer i 2024 eller 2027 eller ….? Dere kan også si at det sannsynligvis blir langt billigere å gjøre det på den måten enn å presse jernbanesporene gjennom sentrum av både Fredrikstad og Sarpsborg. Og i Sarpsborg slipper de å rasere fortidsminner som Tarris og Olavsvollen osv, men det er jo egentlig ikke et Fredrikstad-problem.

Det blir kanskje for mye å be dere tenke litt på den nye Nedre Glomma-kommunen samtidig? Men nå er det sagt det og.