Enda en tåkefyrste i jernbanedebatten

Knut Jonassen mener at stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsens etterlater tvil om Intercity-bane gjennom byene i Østfold dekker fremtidig behov. Foto: Espen Vinje

Knut Jonassen mener at stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsens etterlater tvil om Intercity-bane gjennom byene i Østfold dekker fremtidig behov. Foto: Espen Vinje

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Siv Henriette Jacobsen stiller seg bak ønsket om å utrede nye jernbanestrekninger fra Oslo til Stockholm og Gøteborg, opplyser Knut Jonassen. Han spør om Jacobsen mener planlagt Intercity gjennom østfoldbyene ikke dekker skissert behov.

DEL

Leserbrev 

Siv Henriette Jacobsen og Siri Martinsen retter sterk kritikk til Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å bruke mange forskjellige argumenter for utsettelse av dobbeltspor gjennom Østfold. Personlig, og med tanke på senere tids store overskridelser på offentlige byggeprosjekter, synes jeg argumentene virker fornuftige. Jeg har tillit til tunge fagetater som Jernbanedirektoratet og Bane Nor og når de anbefaler og begrunner en utsettelse, så må selvfølgelig samferdselsministeren lytte til et slikt råd. Å bygge en funksjonsriktig, fremtidsrettet og miljøriktig jernbane, må være første prioritet. Planer for byutvikling er også viktig, men i denne sammenheng må dette komme i annen rekke.

Men hva mener egentlig Siv Henriette Jacobsen? Jeg er kjent med at hun er en av flere stortingsrepresentanter som har kommet med et forslag om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg. Forslaget er datert 22. mars 2018. Dokument 8:181 S (2017-2018)

Bakgrunn for forslaget oppgis å være:

Det blir gjerne sagt at Gøteborg er Norges største havn. I korridoren Gøteborg–Malmø–København oppstår halvparten av godset som skal til Norge. Men bare noen få prosent av godsmengden sendes med tog til og fra Oslo-området. Resten går på hjul. Det ble opplyst i møte som transport- og kommunikasjonskomiteen hadde med Gøteborg havn i mars 2018, at denne strekningen og denne godsmengden var langt innenfor det som burde gjort jernbane til førstevalg.

Årsaken til den lave andelen gods på tog er først og fremst en jernbane som ikke kan løse oppgaven. Det er for stor stigning i bakker, det er ensporet bane osv. Samtidig er det slik at persontransporten også er svært lav. De fleste bruker privatbil til Gøteborg. En moderne jernbane ville redusert bruken av privatbil til Gøteborg og videre sørover betydelig.

En oppdatert, moderne jernbane ville på en helt annen måte knyttet Norge til landets naboland og ikke minst: videre til Danmark og kontinentet.

Forslag lyder som følger: Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for den norske delen av en ny togstrekning mellom Oslo og Gøteborg. KVU-en skal vurdere ulike traseer. KVU-en skal også inkludere en vurdering av ulike finansieringsmetoder for strekningen, inkludert opprettelsen av et eget statlig selskap som får ansvaret for planlegging og bygging av strekningen. KVU-en skal ferdigstilles innen våren 2019.

Begrepet tåkefyrste ble brukt i avisen i forrige uke. Da var det myntet på samferdselsministeren, men det er kanskje flere som passer inn under en slik «tittel». Mener Jacobsen at planlagt IC gjennom byene ikke dekker det behovet som skisseres? Kanskje rett linje utenom byene kan være et fornuftig alternativ allikevel?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags